Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/45

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

45 g Gang reiste gjennem Guldalen, skal han ibegyndelsen have været meget betænkt over at se en saa sansku- lottisk befolkning. Det ligger nær at tro, at det vir- kelig er revolutionstidens moder, som have skaffet disse huer indgang hos os. Ere de ældre, maa de først være bragte hertil fra Italien, hvor lignende huer frem- “deles ere i brug. Maaske er det en eller anden uden- landsk fabrik, som først har bragt disse ind i landet i større mængder. ()m den gamle SætersdalSke hue, der kaldtes »pik- kelhue«, siger Gjellebøl, at den bestod af 6 sammen- syede stykker og var tilspidset i den øvre ende, saa- ledes at den f1k udseende Som en Spilkum eller den øvre del af en sukkertop. Paa kanterne og udenpaa sømmene var der fæstet smale snorer af uld eller Silke, der vare af forskjellige farver, dog aldrig røde eller grønne. Denne beskrivelse passer imidlertid ikke paa det eneste exemplar af en saadan hue, der nu er bevaret, idet denne ogsaa har nogle klaffer, som kunne falde ned over hovedet. Men denne har formodentlig været en egen sort, en brudgomshue, der var forskjellig fra den almindelig anvendte. I Thelemarken brugte der- imod brudgommen huer, der nøiagtig svare til Gjelle- bøls beskrivelse af Sætersdølernes pikkelhuer. De af- løstes ogsaa der af hatte med høi pul, aldeles som de, der korn i brug hos Sætersdølerne og endnu anvendes af diSse. Rimeligvis have disse hatte havt sine forbilleder udenlandS, uden at for øieblikket noget bestemt kan opgives derom. Først bleve de smykkede med Snorer, senere med sølvbaand, der nu endog kunne-koste 3O -–4o kroner for en enkelt hat. I Østerdalen har der