Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/105

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

IO5 Af de norske trækrus med laag er der to hovedtyper. Den ene types krus ere udskaarne af et helt stykke træ, maaske især va1birk, medens den andens ere Sammensatte af smaa staver og holdes sammen ved baand af vidjer, undertiden af jern. Paa krusene af den første. type ere udskjæringerne, forsaavidt saadanne findes, gjerne grovt og plumpt udforte, medens de af den anden lige- frem kunne være pragtstykker. De straks foran om- talte gudbrandsdalske krus fra 1737 og 1741 høre til denne sidste gruppe. I Gudbrandsdalen naaede disse krus af staver maaske sin fineste udvikling imod slut- ningen af det 18de aarhundrede. Saavel i kunstindustrimusæet Som i universitetets samlinger kan der sees gode prøver paa denne stil. Paa det sidste sted haves et sjelden rigt udskaaret krus, der sidst er kommet fra Preststulen, den øverste gaard i Slaadalen paa Vaage. Laaget er paa dette, Som paa flere andre krus vol(set ud til en betydelig størrelse, og der er anvendt megen kunstfærdighed ved dets be- handling. Desværre skjæmmes mange af disse krus derved, at de fint udskaarne staver holdes sammen ved ganske raa vidjer, der äc11(1cg i farven stikke af fra disse. ’ – Af den anden type findes der for øvrigt flere for- skjellige grupper, der hver have sin særegne ornamen- tik. En saadan synes at have havt sit hjem i de byg- der, som ligge nærmest i nord for Kristianiafjorden, og at skrive sig fra det 17de, senest fra begyndelsen af det 18de aarhundrede. Denne gruppe har en skarp geografisk begrænsning, og dette eridet hele tilfældet med alle grupper af disse sammensatte krus med laag.