Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/106

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Io6 Inden den første type af vore trækrus, den, der er udskaaren af et helt stykke træ, er der ikke denne mangfoldighed af former. Deres udskjæringer ere tar- velige og –indskrænkede til et lidet udvalg af emner. Som oftest finder man paa laag og haandtag nogle løvefigurer, der aldrig byde synderlig afveksling For det meste se disse krus aldeles ens ud, hvad enten de ere fra Nordmøre, Gudbrandsdalen eller Modum. Men der kan dog ogsaa paa dem findes udskjæringer rundt selve kruSet. I universitetets samlinger findes der et saadan-tkrus, der oprindelig har havt hjemmei Nordre Gudbrandsdalen i Vaage eller paa Lom. Paa dette er der helt rundt udskaaret en række f1gurer, som er stærkt forgyldte. Af disse synes en gruppe at fore- stille SuSanna i badet og de ældste, der belurede hende; de øvrige optrin, som fremstilles paa kruset, synes ogsaa at have en lidttvetydig karakter. Arbeidet er grovt, og smagen ligesaa Det hele éx en prøve paa en udskei- ende retning i vort træsl(jæreri. Om der har foreligget udenlandske forbilleder, som ere umiddelbart efterlig- nede, kan nu ikke afgjøres; men det er ikke umuligt, at træskjære1–en her ikke har været selvstændig i valget af de emner, som han har fremstillet paa siderne af kruset. Naar man aabner dette krus, kjender man øjeblikkelig duften af det søde gudbrandsdalske øl, hvormed det hyppig har været fyldt, og som endnu synes at ville holde sig længe; Et andet mærkeligt krus, som det først nylig har lykketS at redde for universitetets samlinger, er kommet fra Hjærtdal, den samme bygd, der har leveret. det før- omtalte bord. Dette er ogsaa udSkaaret af et helt