Side:Snorre Sturlesøns norske Kongers Sagaer (Aall) 1.djvu/21

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses

Ved Navnet Hvín har man i Oldtiden betegnet nuværende Qvinisdal samt Fedde (ford. Feta) Sogn i Listers Fogderi, ligesom Annabel-Ø og Hitter-Ø synes at have været henregnet til samme Egn. Nuværende Fedde-Fjord kaldtes derfor Hvinisfjördr. Paa Harald Haarfagres Tid forekomme, foruden hans berømte Skald Tjodolf med Tilnavnet den Vise (hinn fródi), flere gjæve Mænd i denne Egn, nemlig Herseren Grim og hans Broder Ingjald Tryggve (d. e. den Trofaste), Sønner af Kolbjørn Sneyper, som var beslægtet med Arnbjørn Herser i Fjordene (Søndfjord og Nordfjord); videre Øndott Kraaka, Søn af Erling Knyter gift med Signy Sigvatsdatter fra Lier (Lídir) øster i Viken, hvis Sønner vare Asmund og Asgrim; og endelig Bødolf en Søn af Grim Grimulfsson, der med sin Hustru Thorun, Thorolf hin Frodes Datter, og Søn Skegge samt Broder Bødmod udvandrede til Island tilligemed de nysnævnte Brødre Asmund og Asgrim, hvor de nedsatte sig i den søndre Deel af Øen i den Dal, som efter dem blev kaldet Hvínverjardalr. Hvínverskr kaldtes den, som var fra Hvín.

Hálogaland, see Har. Haarf. S. Cap. 34.

Uppsalir, egentlig «Opsalene», nu Gamle Upsala, en halv Miil i Nord for Universitets-Staden Upsala, i Tiundaland i Upland i Sverige, hvorom see Tunelds Geogr. 1 B. 1 D. S. 115-7de Opl.