Side:Segner fraa Bygdom I.djvu/132

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
72

vælkomne att ifraa Kyrkjunn aa so hava dei inn i Stugu aa halde ei Tale for dei.

No ha Rei’ekjeringadn stellt paa Borde, aa Fyritalsmannen sesse te Bords. Brugomen aa Bru’e sita i Hægsæte. Um dei no hava alder so lange Bord, so maa dei i store Gjestebo hava tvaa te tryaa Bordsetninga, aa Fyritalsmannen maa lesa aa syngje for Maten fyri alle Bordsetningo. Te Ettemat hava dei Sendingadn, Dylle aa Rjumegraut, som fysst hi sett paa fysste Bordsenden, aa nær dei ha ete de dei vilja, hi de sendt neover, aa te Slut kjem de aat Snaalenda ell neste Bordsenda; der sita Umagadn, aa der bi de jabnast Ende baade paa Dylle aa Rjumegraut. Skjenkjaren aa Kjellarmannen gaa umkring Borde aa gjeva Folki taa di dei hava. Nær dei alle era mette, syngje dei Duken taa Borde. Detta gjera dei so, at nær dei ha tiki alt taa Borde, rulle dei Duken ihop paa fysste Bordsenda, me’a dei syngje eit Salmevers. So tek Spelemannen te aa laate, aa so danse dei aa drikke me full Hugna. Ut paa Kvelden ei Stund, ska Reiekjeringi seta Hetta paa Bru’e aa taka taa hena Haarlage, som ho ha hatt fyrr um Dagen. Hetta e eit kvitt Huvuplagg som Kjeringadn sko hava te Aatskil fraa Gjento aa som hi spana upp i Bere hak paa Nakka. Nræ Hetta e paakomen, ska Bru’e som no e vorten Kjering, gaa umkring aa skjenkje Hettedrammen; fysst skjenkje ho Far sine aa sia rundt heile Lage. Hettedrammen e oftast fælt sterk. Ette Bru’nn gaar Fyritalsmannen me ei Skaal ell ein Borddisk, aa Folk gjeva „Pe’ing i Skaale.“ Derette kjem Brugomen, aa han me skjenkje um Lage. Nær detta e taagjort, ska