Side:Sanskrit og Oldnorsk.djvu/19

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Oldn. Sanskr.
Rod. gef (af gifa, give) शम्, s̓am, at berolige.[1]
Imperf. Præt. redupl.
Sing. 1 Pers gaf शशाम, s̓as̓âma.
2 gaft शशम्थ, s̓as̓amt῾a.
3 gaf शशाम, s̓as̓âma.
Plur. 1 gáfum शेमिम, s̓êmima.
2 gáfut शेम, s̓êma.
3 gáfu शेमुस्, s̓êmus.
Rod. grip (gripa, gribe) मिल्, mil, at blande.
Imperf. Præt redupl.
Sing. 1 Pers greip मिमेल, mimêla.
2 greipt मिमेल्थ, mimêlt῾a.
3 greip मिमेल, mimêla.
Plur. 1 gripum मिमिलिन, mimilina.
2 griput मिमिल, mimila.
3 gripu मिमिलुस्, mimilus.
Rod. skyt (skjota, skyde) गुप्, gup, skjule
Imperf. Præt. redupl.
Sing. 1 Pers. skaut जुगोप, ǵugôpa.
2 skaautat जुगोप्थ, ǵugôpt῾a.
3 skaut जुगोप, ǵugôpa.
Plur. 1 skutum जुगुपिम, ǵugupima.
2 skutuð जुगुप, ǵugupa.
3 skutu जुगुपुस्, ǵugupus

Uagtet nu denne Form for det oldn. Imperf., som ovennævnt, maa ansees for den ældste, er der dog nogen Tvivl om, at jo ogsaa den anden, paa -ða ell. ði, gaaer saa høit op i Tiden, at den har fulgt vore Fædre paa deres Udvandring fra deres oprindelige Fædreneland i Asien; thi den gjenfindes ikke alene i det Gothiske, men endog i et Par nyere indiske Dialecter. I Hindi, den Dialect, som i

Middelalderen var herskende i Nordindien, forekommer था, t῾â, i Sing og थे, t῾ê

  1. Det korte a i Sanskr. svarer ikke alene til samme Vocal i Oldn. men meget ofte ogsaa til andre korte Vocaler.