Side:Om Myrdyrkning.djvu/97

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses

Femte Stykke.Om Indtægterne eller Vindingen ved Myrdyrkningen.

Vindingen eller Indtægten bør naturligviis og regnes efter, for at man kan se, hvorledes Dyrkningen svarer Regning, og hvilken Rente man har af de Penge, som ere satte i den. Til en Begyndelse faar man det første Aar efter Hævdingen en Rughøst, som kan regnes til 1 1/5 Tønde eller derover paa Maalet; — i Penge kan dette med en Middelpriis antages at udgjøre 3 Spd. 3 Ort = sk. — Høsten kan vistnok blive større, ja endog meget større, saaledes at den giver 3 til 4 Tønder paa Maalet, men ved en saadan Regning bør man altid holde sig til et Middeltal og helst til et mindre end til et større, for at det ikke skal hede, at man tager Munden for fuld eller slaar over i Regningen. Halmen kan man regne for at være ligesaa meget værd som Høstarbeidet og Tærskningen, og den indsættes derfor ikke som nogen særskildt Værdi.

Derpaa faar man Græs i 4 Aar, inden Marken igjen behøver at brydes op. De 2 første Aar, saalænge som Timotheien er blandet med Kløver, faar man almindelig henved et Læs paa Maalet. De to sidste Aar, naar Kløveren er svunden og Timotheien ogsaa begynder at blive tyndere, faar man noget mindre, og man kan da neppe regne paa mere end lidt over et Læs paa 2 Maal tilsammen. Saaledes faar man i samtlige 4 Aar 2½ til 3 Læs paa Maalet. Denne Beregning er ogsaa altfor lav; men, som