Side:Om Myrdyrkning.djvu/100

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses

Sjette Stykke.Om Myrhævdens fremtidige Drift.

1. Forskjellige Gjødningsmidler.

Naar Myrmarken saaledes som ovenfor er beskrevet, er opdyrket og sat i Stand eller bleven Hævd, d. e. dyrket Mark, bør den efter Omstændighederne inddeles i syv eller flere Skifter, af hvilke fire altid bære Græs; af de tre øvrige saaes et til med Rug, et andet med Havre, og det tredie hviler som Træde (Trøe) eller Brak. De Skifter eller Stykker, som i fire Aar have været udlagte til Græsvold, bør nemlig oppløies og saaes til med Havre; derpaa lægges de ud til Træde, og den følgende Høst saar man Rug, hvorpaa Jorden atter tilsaaes med Græsfrø og lægges ut til Foderland.

Man bør pløie Stykket op om Høsten efter den fjerde Høbjergning, og da kan man gjerne i Forveien bruge det til Havning, men ellers bør man aldrig bruge dyrket Myrmark til Beite, thi den nye Græsvold trampes derved istykker og Græssrødderne løsrives og rykkes op, saa at der voxer mindre Græs. Er Marken blødlændt, maa den igjen veites ud eller ogsaa maa Grøfterne oprenskes før Pløiningen; dog kan det ogsaa gjøres bagefter. Duge og Teige beholde samme Bredde som ved den første Pløining; Veitefylden kan almindelig med Vinding bruges til Blandingsgjødsel paa andre Agre.