Side:Nye testamente (1889).djvu/69

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Evangeliet etter Markus.
1ſte Kapitlet.

 

U

pphavet til Evangeliet um Jeſus Kriſtus, Guds Son.

2 So ſom det er ſkrivet hjaa Profetom: „Sjaa eg ſender min Engel fyre di Aaſyn, han ſkal rydja Vegen din fyre deg;
3 det er Røyſti av ein, ſom ropar i Øydemarki: Rydje Herrens Veg, gjere Stigarne hans jamne“,
4 ſo kom Johannes og døypte i Øydemarki og forkynte Daup med Umvending til Forlating fyre Synderna.
5 Og heile Judæalandet og dei fraa Jeruſalem gjekk ut til honom, og dei vart alle døypte av honom i Jordan-Elvi, naar dei medſannade ſine Synder.
6 Johannes hadde Klædnad av Kamelhaar og Lederbelte um Livet, og han aat Engſprettor og vill Honning.
7 Og han forkynte og ſagde: „Det kjem ein etter meg, ſom er ſterkare enn eg, og eg er ikkje verdug til aa luta meg ned og løyſa upp Skoreimi hans.
8 Eg døypte dykker med Vatn, men han ſkal døypa dykker med den heilage Ande.“
9 Og det hende ſeg i dei Dagom, at Jeſus kom fraa Naſaret i Galilæa og vart døypt i Jordan av Johannes.
10 Og ſtrakſt han ſteig upp or Vatnet, ſaag han Himlarne ſkildeſt, og Anden for ned paa honom ſom ei Duva,
11 og det kom ei Røyſt fraa Himmelen: „Du er min Son, den elſkade, ſom eg heve Hugnad i.“
12 Og ſtrakſt dreiv Anden honom ut i Øydemarki,
13 og han var der i Øydemarki fyrti Dagar og vart freiſtad av Satan; og han var med Villdyrom, og Englarne tente honom.
14 Men etter at Johannes var ſett faſt, kom Jeſus til Galilæa og forkynte Evangeliet um Guds Rike og ſagde:
15 „Tidi er fullkomi, og Guds Rike er nær; umvende dykker, og tru Evangeliet!“
16 Men daa han gjekk frammed Galilæa-Sjoen, ſaag han Simon og Andreas, Broder hans, ſom ſette Garn i Sjoen; for dei var Fiſkarar.
17 Og Jeſus ſagde til deim: „Fylgje meg, ſo ſkal eg gjera dykker til Menneſkjefiſkarar.“
18 Og ſtrakſt lagde dei Garni fraa ſeg og fylgde honom.
19 Og daa han hadde gjenget litet lenger fram, ſaag han