Side:Nye testamente (1889).djvu/308

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent


Efter at have gjennemgaet nævnte Arbeide har jeg herved den Ære at udtale, at Overſættelſen, til Grund for hvilken er lagt Textus receptus, er udført med Nøiagtighed og Dygtighed; at den paa en heldig Maade har forſtaaet at tage Henſyn baade til den for vort Folk gjennem den kirkelige Overſættelſe tilvandte Ordlyd og til Ønſkeligheden af at gjengive den hellige Forfatters Tanker paa en med Grundtexten ſaavidt muligt ſtemmende Maade; at den paa de Steder, hvor den afviger fra vor kirkelige Overſættelſe, utvivlſomt byder Forbedringer, og at den ſaaledes efter min Mening i det Hele meget vel kan offentliggjøres.

For at forebygge mulige Misforſtaaelſer tror jeg at burde tilføie, at denne min Erklæring over Prøveoverſættelſen ſlet ikke indeholder nogen Udtalelſe fra min Side angaaende Nødvendigheden eller Ønſkeligheden af overhovedet at foranſtalte Overſættelſer af den hellige Skrift paa det ſaakaldte Landsmaal, ligeſom jeg ſelvfølgelig heller ikke kan have nogen Mening om den Sprogform, hvori den her omhandlede Overſættelſe er udført.

   Kriſtiania den 7 Juni 1882.

   „Til

Det kgl. Departement for Kirke- og Undervisningsvæſenet.

Efter Anmodning af det høie Departement har Undertegnede gjennemlæſt den paa norſk Folkeſprog ſkrevne Overſættelſe af „Pauli Brev til Romerne,“ og jeg finder, ſaavidt jeg kan ſkjønne, at den er holdt i en ſmuk og værdig Stil.

   Kriſtiania den 31 Mai 1882

Ærbødigſt

Efter Modtagelſen af disſe Erklæringer har Kirke-Departementet tilſkrevet Samlagsſtyret ſaaledes:

   „Fra

Den Kongelige Norſke Regjerings
 Departement for Kirke og Undervisnings-Væſenet.

I Forbindelſe med Departementets Skrivelſe af 18de April ſiſtl. meddeles, at der Intet er til Hinder for, at den af Profesſor E. Blix og Sprogforſkeren Ivar Aaſen beſørgede Prøveoverſættelſe af Paulus’ Brev til Romerne, der nu har været undergivet Bedømmelſe ved de af Departementet dertil valgte Mænd, Profesſorerne F. W. Bugge og Unger udgives i Trykken.

   Chriſtiania den 16 Juni 1882.

N. Hertzberg __________________
D. F. Knudſen

   „Styret“ for det Norſke Samlag.“