Side:Nye testamente (1889).djvu/307

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent


Ifølge Andragende fra det Norſke Samlag[1] fattede Storthinget under 17de Juni 1881 følgende Beſlutning:

„Til Prøveoverſettelse af en Del af det Nye Teſtamente paa det Norſke Folkeſprog, f. Ex. Johannes Evangelium eller Romerbrevet, bevilges udbetalt Beſtyrelſen for det Norſke Samlag Kr. 1000 paa Betingelſe, at Kirke-Departementet godkjender Valget af de Mend, der overtage Overſettelſesarbeidet, ſamt at Arbeidet, før det udgives, undergives en Bedømmelſe, ſom nevnte Departement finder betryggende.“

Angaaende denne Bevilgning udtaler Departementet for Kirke- og Undervisningsvæſenet i ſin Indſtilling af 8de Juli 1881 følgende:

„Heller ikke den under Poſt 3b beſluttede Bevilgning til Udgivelſe af en Prøve paa Overſettelſe af Afſnit af det Nye Teſtamente finder Departementet paa Forhaand at burde modſette ſig. Naar man ſammenſtiller det oprindelige Andragende og Komiteens Indſtilling med Paſtor Sverdrups af Storthinget vedtagne Forſlag, og derhos ſer hen til den Motivering, ſom gaves af Forſlagsſtilleren og Andre, ſom ſluttede ſig til ham, tør Departementet anſe det ſom en Forudſætning for Beſlutningen, at man for at ſikkre ſig mod Misgreb har villet give Styrelſen en Stemme med ved Valget af Overſetter og endnu mere, naar Spørsmaalet bliver om Prøvens Udgivelſe. Det vil ſaaledes, ſaafremt nærværende underdanigſte Indſtilling tages til Følge, paaligge dette Departement at treffe den videre Forføining med Henſyn til de i Beſlutningen opſtillede Betingelſer.“

Ved kgl. Reſol. 25de Juli 1881 befaledes Storthingsbeſlutningen tilfølgetagen i Overensſtemmelſe med Kirke-Departementets Indſtilling.

Efter at have modtaget Meddelelſe herom henvendte Samlagsſtyret ſig til Profesſor Dr. E. Blix om at overtage Overſettelſen af Romerbrevet. Paa Betingelſe af Biſtand fra Sprogforſkeren Ivar Aaſen erklærede Profesſoren ſig ogſaa villig til at gaa i Gang med Arbeidet, forſaavidt angaar det nevnte Brev.

Valget af Overſettere godkjendtes af Kirke-Departementet, og efterat disſes Arbeide var fremlagt for Departementet, overdrog det DHrr. Profesſorer F. W. Bugge og C. R. Unger at bedømme Arbeidet.

Dette er nu ſkeet, og der foreligger følgende Erklæringer fra de nevnte Mænd om Overſettelſen:

   „Til
det kgl. Departement for Kirke og Undervisningsvæſenet.

Fra det kgl. Departement har jeg faaet overſendt til Gjennemſyn den af det norſke Samlag foranſtaltede Prøveoverſættelſe af Paulus’s Brev til Romerne paa det ſaakaldte Landsmaal.

  1. Sthfrhdl. 1881, 5te Del Dok. No. 12, jfr. Indſt. S. No. 150 i Sthfrhdl. ſ. A. 6te Del Side 440 og Sthtid. 1881 I Side 1188 flg.

1*