Side:Norske folke- og huldre-eventyr.djvu/399

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Rørkjærring, Vrøvlekvinde; En, der sidde og fortæller tossede Historier og Eventyr.

Røskat, Væsel.


Sage, sauge, save; om en Lyd, i Tiurens Spil.

Sagflis, Spaaner efter Savning.

Sakk, sank.

Sau, Faar.

Silre, sildre, risle.

Sindt, vred.

Sjaa, at se.

Sjau, sju, syv.

Sjelvefolk, Husbondsfolk.

Sjøvær, Søveir, Udreise til Fiskeri.

Skaale, Vedskur.

Skaalgave, Gaver, som Bryllupsgjæsterne give Brudeparret (fordi de lægges i en Skaal eller Tallerken, som gaar rundt).

Skaare, gjøre Skaar i, hugge.

Skaareflis, Træspaan efter Hugst.

Skake, ryste.

Skalle, Hovedskaal, Hjerneskalle.

Skarv, en stor Søfugl, Aalekrage, Phalacrocorax Carbo, Pelecanus Carbo.

Skarv, nøgen Klippe hvorpaa intet voxer; Skarvefjeld, Fjeldstrækninger bestaaende af løse Stene.

Skarve-, bruges i Forbindelse med et Substantiv i Betydningen daarlig, ussel, slet: Skarvehund, Skarvejente, Skarvemær, Skarvepak.

Skaut, Hovedbedækning for Fruentimmer, dannet af sammenfoldet Linned.

Skaveir, Veir, der gjør Skade, fornemmelig paa Havet.

Skigard, Gjærde af spaltede Træer og Støre.

Skikjælke, Kjælke eller Slæde med brede Meder, som bruges, hvor Sneen er dyb.

Skindfeld, Sengetæppe af Faareskind, Kalveskind eller Dyreskind.

Skindfeldmager, som gjør Skindfelder.

Skjei (Skeid), Løb, Rend.

Skjelligt, tydeligt.

Skjæker (Fl. af Skaak), Skagler.

Skjækte, Snekke, en Slags Baaad.

Skjæne, skjene, bisse.

Skjær, moden til at skjæres, passende til at skjæres; om Kornet, som skjæres med Segl.

Skjære, Skade (Corvus Pica).

Skjærp, Steder, hvor der har været søgt efter Mineralier.

Skjærpe, bisse, løbe utroligt omkring; om Kreaturer, der sætte afsted for Fluer.

Skodde, Taage, Dunster.

Skog-gjø, gjø heftigt og rasende.

Skolt, Hjerneskal, Pande; især paa Dyr.

Skovtjern, se Tjern.

Skrab, daarlige eller uduelige Ting.

Skranglet, tør og mager.

Skrasle, skratte, le høit.

Skrott, Krop, Legeme.

Skrubb, Ulv.

Skrukket, rynket.

Skryd, Praleri.

Skræppe, Randsel, Tornister.

Skur, Byge, Iling.

Skure; lade skure, lade staa til.

Skuve, skyde, trykke paa.

Skvætte, faa en Rystelse.

Skyfloke, en liden enkelt drivende Sky; ogsaa om en Klynge med Smaaskyer.

Syldfolk, Slægtninge.

Slaatt, et Musikstykke, Musiknummer.

Slaatterkarle, Høstfolk.

Slaatt-Onn (Slaat-Aann), Høhøst.

Slafse, smadske, slikke.