Side:Norske folke- og huldre-eventyr.djvu/397

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Minke, formindske; formindskes.

Mjøl, Mel.

Monne, strække til, forslaa.

Morild, Havild, Havets Lysen.

Mort, Rødskalle (Cyprinus rutilus).

Mo, tør, sandig Flade (Sandmo); skovbevoxet Flade (Furemo).

Mose, Mos.

Mosefar, i Tømmerhus Stokkenes Sammenføininger, der gjarne »fares efter« eller tættes med Mose.

Mosott, en Sygdom, der yttre sig ved Afkræftelse og mathed (mo, mod, mat).

Mukker, Mukkel, forraadnede Træstoffer, Fliser, Spaaner; Sagmuk, -mukkel, Savspaaner.

Mur, Ildsted, Skorsten.

Muset, af musgraa Farve, om Heste; Musen, den musede Hest.

Mykjy, meget.

Mye, Mose, Sump.

Myrbuk, enkelt Bekkassin, Scolopax Gallinago.

Myrfrosk, Sumpfrø.

Myse, Valle.

Male, et Maal, som udgjør en vis Del af en Tønde, i forskjellige Egne høist forskjelligt, fra ¹/₁₀ til ⅓ Td.

Mæling, Maal Jord = 2500 □ Alen.

Mæte, agte, ændse; skjøtte om.

Mønsaas, Mønning, Tagaas.

Mørkskodde, tyk og tæt Havtaage.


Nakketufse, Nakkesløife.

Natværd, Kveldsværd (udtales alm. Kveldsvol, med tykt l), Aftensmad Jfr. Dagværd, Eftasværd.

Natteleite, se Leite.

Naue, besvære, angribe, være til Skade.

Nauvakker, overmaade smuk.

Navngjeten, navnspurgt, bekjendt, navnkundig.

Ner, naar.

Niglane, nidglane, glane, stirre uophørligt.

Nistebomme, Madskrin.

Niste, Reisemad.

Nisteskræppe, Randsel eller Væste til at føre Reisekost i, Madsæk.

Niste ud, forsyne med Reisemad.

Non (oo), Mellemmadstid eller Middagstid, den tredie Hvile- og Spisetid om Dagen, i sydlgere Egne mellem Kl. 2 og 3, i nordligere mellem Kl. 4 og 5.

None eller nøne, holde dette Maaltid, spise Non.

Nonsbel (ee), Middagstid.

Nose, veire, snise, lugte.

Nugge', gnide, skubbe, støde til En, for at gjøre opmærksom paa Noget.

Nut, Bergnut (uu), Bjergtop, spids Klippe.

Nying, Ild, som gjøres op i Skov og Mark.

Nypetornpisk, Tiørnekjæp; Nypetorn, Hybentorn.

Næper, Roer.

Næver, Birkebark.

Nævertækket, dækket med Birkebark; Hustagene i Norge tækkes mangesteds med Birkebark (Næver) og ovenpaa denne med Græstørv.

Nøste, Nøgle, Garnnøgle.


Odelsmand, nærmeste Arving til en Gaard.

Oframt, omframt, 1) saa nær som, uberegnet; 2) paa Kjøbet, oven i Kjøbet.

Ofryskje, Udyr.

Ofyse, uappetitligt, modbydeligt.

Ok (oo), Impf. af Verb. ake, age, kjøre.

Older, Or, Dansk Eller, Alnus glutinosa.

Onn (Aann), Markarbeide.

Opgjæve, opgiven, træt, mat.