Side:Norsk mållære.djvu/20

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

førom, som har a, (ane), får eit endande g og k aldri j etter seg i fleirtal, t. d. drik (fl. drikka, drikkom), men dei målføra, som har e, (ene), får i desse tilfellom j, t. d. drik (fl.

drikkje). I eint. vert j inskoten førre ein sjølvlyð: veik (veikjen).

belg lest (12 tunno) stað
bjørn (sj. bjørne) leð stelk
brest lem styng
drik lot (ogso: lut) svelg
famn(ogso hokj.) mon veik
gjest rev (sjeldom: reve) veg (til ferðsel)
gong ryg veng
høl (i ei elv) ryk verk
kvist skjenk vev
leist (t. d . hoseleist) sleng ørn (ogso hokj.)
 • Følgjande hankjønninga, som er meire eller minre mønsterlause.
 • Eintal. Fleirtal.
  Hovuðhøve. Hovuðhøve. Siðehøve.
  spon spona og spøne sponom
  tåt tåtta og tætte tåttom
  vot votta og (sjeldom) vette vottom
  trøm (trøma) og treme trømom
  son søne sonom
  far fara og feðer farom og feðrom
  negl negla og negler neglom og naglom
  nagl
  fot føter (føt) fotom
  bror brør brorom
  man menner (men) mannom og mennom
  ljå ljåa og ljå ljåom
  sko sko (r) skoom
  bog boga og bøger bogom
  hov (hesthov) hova og høver hovom
  De siðste er ofte hokjøning og heite då høver i fleirtal.

  § 49. Som ende (§ 44, a) vert alle hankj. brigde som ende på e, undtakand: bonðe (fl. bønðer eller bonða Siðehøve: bonðom).