Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/91

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

86 . TBOMSØ AMT. jord, som han derpaa ryddede og dyrkede. Lidt efter lidt drev han sin gaard op til et mønsterbrug, saa den havde 9 husmandspladse, var bebygget med smukke og velindrettede vaa- nings-, lade— og sjøhuse og kunde føde 5O—60 klavebundne krea- turer, omtrent 1OO stkr. smaafæ og 7—8 heste. Den aarlige udsæd udgjorde 15—2O tdr. Om Ervik skriver amtmand Blom, at den har saa megen god og let opdyrkelig udmark, at den uden vanskelighed vilde kunne faa ligesaa meget dyrket areal, som Jarlsberg hovedgaard, og det af udmærket godhed. Rathke skriver om Ervik i l801: «Paa Ervik gaa-rd, der beboes af missionskasserer Holmboe, var agerbruget drevet til en for disse egne ualmindelig grad: man saa her agre af flere tønders udsæd, da ellers agrene iNordland almindelig ligger adspredte og i smaa stykker; flere aars erfaring maa godtgjøre, hvorvidt dette svarer regning. Sæden var særdeles ren og agren vel behandlet; sædekornet var fra Malangen, hvis nybyggere havde av1et en betydelig del vel modnet byg endog iàaar, da det i sydligere egne havde taget skade af nattefrost. Her arbeides med iver og held paa bedre tærskemaskiner, ligeledes paa haveanlæg og kartoffelavlens forbedring. Eiendomme tilhørende Staten er: — W Sandemarken af skyld 73 øre. Staten eier af denne eiendom halvdelen, der ikke er særskilt skyldsat. Statens halvdel er bort- bygslet. Kvitjors nordre af skyld 22 øre, er bortbygslet. Her er gamle navne paa gaarde: Trondenes þ1“ándarn(?s, þröndarnes “ Steinsland nordre Steinslandir (flt.) Skaan1and litle Skán-øyjarland Sandtorv Sandtorg Aarbogen A‘rbugr Voldstad Völusta()ir2 (flt.) Fauskevaag litle Faaskavágar (flt.) Halsebø Halsar (flt.) Nordvik “ Norðvlkar (flt.) Kile Kllar flt. Breivik Breiðavik Roldnes søndre Röaldarnes Tennevik Z’ernavlk K Rødberg Rauðaberg Lavangen nedre Lauj’angr Møkkeland .Myklala-ud