Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/88

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

’l’RONDENES I—IERREI) 1894 . . 3 6O() 1895 . . 3 40O 1896 . . 4 125 1897 . . 6 350 Skreifisket paa Grøtavær: Antal 1iskere. Opfisket ski-e 1891 . — — 1892 —— — 1893 180 79 OOO 1894 28O 40 OOO 1895 215 31 OOO 1896 — — 1897 . — 35 OOO Det har hændt, at der iKasfjorden, hvor der er meget grundt vand og ved laveste vand stor udfjæ1—e, er kommet sild op over «Leiren» fulgt af en hval, som gik fast og blev liggende tør ved lavvande, saa at man med økser kunde faa hugget af en af fin- nerne, saa at den forblødte sig. — Ved Gausvik er et uldspinderi under anlæg; man tænker ogsaa paa anlæg af et teglværk. Der var i 1895 18 personer, der drev landhandel. De vigtigste handelssteder er: Skjerstad, Kasflord, Elsnes, Viken, Sama, Harstadhavn, Harstad, Kilbotn, Gr(esholmen, Sandtorv, Evenskjær, Bø, Tovik. Forbrugsforeningen Grøtaværs hanWdelsjbrening begyndte 1877, havde ved udgangen af 1895 77 medlemmer og i 1895 en om- sætning af kr. 14 0O0. Der er 5 almindelige rettigheder til udskjænkning af øl. I herredet er: Trondenes sparebank, oprettet 1862 med for- va1tningskapital 1897 l 566 O18 kr., videre Trondenes brandassu- ‘ranceforening samt Senjens baadforsikringsselskab. Postaabnerier i herredet er: Græsholmen, Grøtavær, Elsnes, Kas)fford, Tovik, Harstad, Sand- torv, E)enskjær, Lundenes. I Trondenes anløbes af dampskibe: Harstad, Lundenes, Græsholmen, Tovik, Sandtorv, (Sørlavangen), Viken, Elsnes, (Grøtavær), KasJfford. Trond(mes er amtets tættest bebyggede herred; den største del af befolkningen bor paa Hinnøen med tilliggende smaaøer, hvor ei alene kyststrækningen, men tildels ogsaa det indre strøg er godt befolket og opdyrket. Ogsaa fastlandet er forholdsvis tæt bebygget, navnlig langs Tjeldsund og det fra samme til EVenes