Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/8

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Tromsø by. Beliggenhed, størrelse og grændSer. Tmmsø, stiftsstad i Tromsø stift, ligger paa 69C’ 39.5‘ nordlig bredde og 80 15‘ længde øst for Kristiania meridian eller 18Ó 58.5‘ længde øst for Gr. Byen ligger paa øen Tromsøen, hvis areal er 21.5 km.2 Selve byens areal udgjør efter den officiel1e Statistik 0.63 km.2 Byen indbefatter Tromsø hovedsogn. Afstanden tilsjøs fra Tromsø er i geografiske “mil eller sjømil: til Vadsø . . . . 85 sjømil — Vardø .... . 75 » — Hammerfest, . 30 » — Bodø . . . . . 49 » — Trondhjem . . . 125 » — Bergen . . . . . 189 » — Stavanger . . . . 214 » — K1—istianssand. . . . 244 » — Kristiania . . . . 281 » — Hamburg ......... 313 » Da Tromsø by ligger 18Ó 58.5‘ øst for Greenwich, og da landets normale tid efter loven af 29de juni 1894 er Green- wichs tid forøget med en time, ligger den normale tid i Tromsø 15.9 min. skjævt i forhold til solen eller til stedets sande tid, eller klokken blev 1ste januar 1895 rykket 15.9 minutter tilbage. Byen omgives af Tromsøsundets herred og Tromsøsundet. Byens ældste grændser var snevrere end de nuværende. Kirken og kirkegaarden, præstebo1igen paa Provstneset samt hele det søndenfor strandskje11et liggende strøg laa udenfor bygrændsen. Seminariet og Hansjordneset laa ligeledes udenfor byen.