Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/77

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

72 TRoMSø AMT. Hokland (Hau-klandir) tilhørte delvis Kvæfjord kirke. Guldholmen (Gullholmr). Et spand af denne gav Skotbrot for sin hustru Ranveig i Sjælebod. Det er vistnok den Torgils Skotbrot, Som solgte en del af Utstrand til erkebiskop J ørand. Her er gamle navne paa gaarde: Kvæfjord Kviðjuflörðr, efter Kvæøens gamle navn Kviðja. Gullesfjordbotn Fj orden hed Gullh1)lmsjfförðr. Gaarden kaldtes vel blot Botn, hvis den eksisterede da. Guldholmen Gullholmr. Hemmestad øvre Hymilsstaðir? (F1t). Øines Øyjarnes. Garløs Garðløysa. Vebbestad Vébölstaðr. Hokland Hauklandir. (Flt). Strand Strönd. Præstegaarden Rá. Kinn K*inn. Bogen Búgr. Forøen Furøy. Elde Elda. Huseby øvre Húsabýr. Utstrand Utströnd. 0ldfund. Fra Kvæfjord kjendes følgende nogenlunde bestem- melige fund af oldsager: Stenaldersfund fra Hun-dstad (2), Bø- mark (1) og Trastad (1). Ældre jernaldersfund fra Hundstad (4). Yngre jernaldersfund fra Hundstad (3), Strand (2), Gaare (1), Hemme- stad (1), Gapø (1) og Borkenes (1). Kvæfjord kirke er en 1angkirke af tømmer, opført 1867, med 55O siddepladse. Kirkens gamle navn var kirkja i Kviðjufirði. Kvæfjord blev ved anordning af 28de december 1731 eget kald, skilt fra Trondenes, hvorunder det før havde været resid. kapellani. Veie. Fra Gaare til Trondenes grændse paa Kvæj9ordeidet er for ca. 50 aar siden oparbeidet en bakket og tung vei, der inden Trondenes herred fortsættes til Sama og Harstad (15 km.); længden af den paa Kvæfjord faldende del udgjør 5.4 km. Bredde fra 2.5 til 4 meter. Fra Bremnes i nord og langs Kvæfjorden forbi kirken til Strømmen i syd fører en daar1ig, tildels neppe kjørbar bygdevei med bivei fra kirken til Borkenes. — En ny tidsmæssig vei i dette tætbebyggede strøg helt fra Trondenes grændse ved Nupen i forbindelse med vei herfra til Harstad om Borkenes til Strømmen gaard med bro over Strømmen er under anlæg. Længden er 26.4 km., veibredde 3.75 m. med enkelte