Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/76

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KVXEFJORD HEHREI). 71 Hovedbrugets besætning opgives til 2 heste, l2 til 14 storfæ, 10 smaafæ og den gjennemsnitlige avling til 4O hl. byg, 167 hl. poteter. Til gaarden hører 5 husmandspladse og to bortforpagtede stykker med et samlet indmarksareal af 8 ha. Pladsenes samlede besætning er opgivet at være 12 storfæ og 14 smaafæ, den sam- lede avling— 25 bl. byg og 130 hl. poteter. Præstegaarden, Raa, og Vebbestad er de to største brug i herredet. Øvre Hemmesta(l er poStstation. Skylden er 1O.58 Skyldmark. Der er 3 brug med 3 husmandspladse under; det største af bru- gerne har en skyld 7.86 mark. Der holdtes den 1ste januar 1891 3 heste, 43 kjør, 50 faar, 3 Svin og 27 høns og udsæden i189O var: 14 hl. byg, 5.5 hl. havre, 36 hl. poteter paa det største brug. Vebbestad paa Kvæøen, skyld 9.67 mark, med 5 pladse og 4 strand- siddere, holdt ialt 1ste januar 1891: 4 heste, 31 storfæ, 69 faar, 16 høns. Udsæden var i 189O: 12.5 hl. byg og 78.5 hl. poteter. Vebbestad (Vébölstaðr) tilhørte i middelalderen dels erkebiskops- stolen i Nidaros, dels kirkerne paa Trondenes og i Kvæfjord. Fra denne gaard var Gjertrud Rask, som blev gift med Hans Egede. V()ktor, skyld 24.82 mark, er 14 brug, hvoraf 1 paa 3.72 mark og 1 paa 2.97 mark. Halvdelen af den gaard blev i det 15de aarhundrede givet til e1=kebiSpen Aslak Bolt af Nils Abso1onssøn som bod for 1eiermaal. Hundstad paa Kvæøen, skylder 12.27 mark i 6 brug, hvoraf de to største paa 3.1O og 3.14 mark, hvilke sammen med de øvrige brug 1ste januar 1891havde: 5 heste, 45 storfæ, 84 faar, 2 svin, 32 høns; udsæden var i 1890: 15 hl. byg, 107 hl. poteter. ‘S’trømmen skylder 11.46 mark i 8 brug. Trastad, et stykke nord for kirken, l brug af skyld 6.76 mark og med 5 p1adSe; 1ste januar 1891 holdtes: 5 heSte, 37 storfæ, 56 faar, 1 Svin og 7 høns. Udsæden 1890 var: 12 hl. byg, 2.5 hl. havre til grønfoder og 8O hl. poteter. Utstrand, 13 brug af skyld l4.65 mark. — Erkebiskop Jørund (1288—1309) kjøbte en del af denne gaard, medens en anden Part foræredes til erkestolen af Ragnhild i Da-le — nabogaard til Utstrand — som sjælebod for hendes søn. “ Vik ved Øisundet, (13.54 mark), 11 brug. “ “ Indre Gaare ved Øisundet, (14.39 mark) i l1 brug. Ytre Gaare ved Øisundet, (11.68 mark) i 9 brug. W Huseby øvre ved kirken, (7.11 mark) i 2 brug. Huseby nedre ved kirken, (7.39 mark) i 2 brug. Strand, 15 brug af Skyld 16.87 mark. Berg, 15 brug af skyld 12.66 mark. Dale, 15 brug af skyld 17.03 mark) El(le, 9 brug af skyld 9.84 mark. Alle langs stranden nord- over fra kirken.