Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/71

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

66 THoMSø AMT. Indsjøer: Km.9 Del af vand nord for Horna . . . O.1 V and, hvorfra Forelven kommer . . O.1 Vand, hvorfra FrøiSetelv kommer. . O.3 Vand, vest for sidstnævnte . . . O.2 Gaasvatn ......... O.3 Del af Storvatn . . O.4 Baatolfs vatn . . . O.3 Ramsvatn .... . O.3 Vand i Gunnesdal . . . . 0.3 Vand n. o. for Noretind . . O.2 Vand s. for Storjorden . . O.2 Vand s. v. for dette . . O.2 Korsvatn ....... . 1.0 Det største Melaavatn . . . . 0.3 Vand S. v. for Kjengsnesfjeld . . . 0.1 Vand i Huseby dal . . . . 0.3 Langvatn . . . . . O.5 Løbergvatn . . . . O.6 Sørdalsvatn . . . O.4 34 smaavand ........ l .3 Sam1et areal af indsjøer 7.4 Fjorde. KvæZjorden er en fortsættelse af Andsjjorden. Mellem Kinnakslen og Grytø har Andsfjorden en bredde af omtrent l4 km., og Kvæflord fortsætter fra Andsfjord ind i Hinnøen med en bredde af henimod 8 km., hvorpaa fjorden i den søndre del faar navn af Gulle§(jord. Kvæfjord med Gullesfjord har en samlet længde i herredet af omkring 50 km. i retning fra nord- nordøst mod sydsydvest. Gul1esfjord strækker sig fra nordnordøst til sydsydvest lige ind i Hinnøens midte, hvor den paa 20 km. længde er ganske smal. Fra fjordbunden gaar, som før omta1t, et temmelig bredt eid med høie fjelde paa begge sider over til Kanstadfjorden gi Lødingen. Der er et par betydelige sidefjorde til Kvæfjord; saaledes gaar Godgfforden paa Kvæfjordens vestside ind i sydvestlig ret- ning mod Hognefjordeidet; Østreflorden gaar i sydostlig retning fra Gullesfjordens østside. Kvæflordbotn gaar ind paa begge sider af Kvæøen til Strømmen. Sundet her paa sydsiden af Kvæøen kaldes Øisundet. Strømsbunden inderst i Kvæfjordbotn fryser undertiden til. Sundet mellem Gapø og Gapøholmene kaldes Gavlsund. I Kvæfjord er der ingen havne. Ankerpladsene ved Gapø