Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/360

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KV;ZENANGEN HERRI—:1). 353 Denne store fiskebestand paa et saa indskrænket omraade er vistnok for en stor del begrundet i den uhyre rigdom paa krebsdyr af alle ordener, som findes i Kvænangen. Kvænangs- fjorden har i sine indre dele en ublandet arktisk fauna. Naar vandet falder, bærer det ud i Sørstrømmen, og det bærer fremdeles ud, indtil det har flød 1 time. Jordsmon11et i Kvænangen er mange steder ler, derhos skjælsand. 1 Leren dækkes imidlertid ofte af sand og aur. Der dyrkes ikke korn; for 20 aar siden dyrkedes korn i Kvænangen, og dette blev modent. Der kjøbes poteter til herredet; som regel bliver pote- terne i herredet modne. Der dyrkes lidt næper,“ men det er høist ubetydeligt. Omtrent al jord iKvænangen forblev samlet som proprietær- gods indtil midten af det 19de aarhundrede, da jordegodserne begyndte at gaa over til selveiere. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ..... 0.1 km.2 Eng . . . 4.8 » Ager og eng ..... 4.9 km.2 Skog ........ 80.0 » Udmark, snaufjeld, myr, ind- sjøer, sne ...... 2008.1 » 2o93.0 km.2 Gjennemsnitlig avl pr. maal var i femaaret 1891—95: Poteter .... 18.00 l1l. Hø . . . . a0o.0o kg. Udsæd pr. maal Poteter . . ’ 3.00 bl. Foldighed er for: Poteter ....... 6 U d S æ d a f k o r n var i 1886—1891 ingen, af poteter 386 hl. aarlig. Der er intet nyland opryddet i senere tid. Potetdyrkning er tiltaget adskilligt. l Der er ingen landbrugsmaSkiner i herredet. HerredsstyrelSen har angivet v æ r d i e n a f 1 m a al j o r d til 40 kr., og omkostningerne ved dyrkningen af 1 maal til 50 kr. 23 — Tromsø amt. II.