Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/358

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KVxENANGEN HEHRE1). 351 Km.2 Öuoikkaj avrre ..... . 2.0 AbbojaVrre ....... . 4.2 Vand nø. f. Bæccegælhaldde . . 0.3 99 vand .......... 5.5 Samlet areal af indsjøer 21.1 Kyst og fjorde. Kvænanggîjorden har en længde af 79 km. og en bredde af indtil 17 km. I fjorden er der flere større øer, men den er “i det hele taget taalelig ren for boer og skjær. Oldeoîflo-rd, Rein.flord, Jøkeljjord 14 km. lang, litle Altmjjord med Burjîjord og Baddernbugt er sidefjorde paa østsiden. KVænangens inderste del, Kvænangsbotn, staar gjennem et smalt, i strømtiden impassabelt sund Strømmen i forbindelse med fjorden. Kvæ- nangsbotn er igjen ved Litlestrømmen delt i 2 bækkener, hvoraf det inderste har næsten ferskt vand. Disse to bækkener inderst i Kvænangen staar saaledes ved to smale og stride strømløb i forbindelse indbyrdes og med fjordens ytre dele. Fra den inderste bund gaar en trang sidefjord, Sørflordm, ind i vestlig retning. I fjorden falder der ud en række af større og mindre vas- drag. Af disse løber de tre mindre betydelige ud omkring bun- den ved Sørfjorden, medens de 4 andre munder ud i den egent- lige hovedfjord. Flere af hinanden uafhængige dalfører munder saaledes ud i denne ikke synderlig brede fjordbund. Fjordens inderste del gaar udover i retning fra S. o. mod n. v. omkring 5 km. med aftagende bredde. Langs siderne naar fjeldene circa 35O m. Ved bassinets ende udad er 8—9 m. dybde i det snævre strømløb, Litlestrømmen, der fører ud til det andet bassin. Dybden langs Sørfjorden naar op til omkring 26 m. Det ytre bassin har fra S. o. mod n. v. en længde af ca. 11 km. og en bredde af omkring 3 km. Midti bassinet ligger den lille Aarø med lave aaser. Bassinet afsluttes med et smalt strømløb, den saakaldte StorsI“røm, forbindelsen mellem bassinet og den egentlige fjord. Dybden i Storstrømmens rende er 9.4 m. ved laVeste vandstand. g Dybden i bassinet gaar op til 80 favne (151 m.). Fra Storstrømmen gaar den egentlige fjord i samme retning som bassinerne med voksende bredde indtil henimod den egentlige munding mellem Meilandshalvøen og Bergsha1vøen. Foruden mindre holmer og skjær ligger 3 store øer, nemlig Nøklan, Skorpen og Spilderen, i fjorden. Længere ud gaar fjorden over i en omkring 22 km. bred havarm mellem Arnø og Løkø paa den vestlige og Bergshalvøen paa den østlige side. I denne havarm