Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/347

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


34O TROMSØ A1uT. Vardoaivve, ligger 3 smaa tømrede boder, der tjener dem som oplagssted for proviant og vinterredskaber. St-hnitler beretter i 1743. «Imel1em denne Reisen og næstfølgende Kvænangens fjorde paa den større ø Haugøe skal i gammel tid have staaet en skattestue, hvoraf rudera for nogen tid er seede, i hvilken stue fortælles de 3 kroner, Norge, Rusland og Sverige skal have ladet oppebære skat af finnerne,. andre Vil sige det om Norge og Sverige alene.» I Strømfjordseidet, Samueldalen og Røielvdal er store mul- t em y re r. “ Der sælges ubetydeligt. Torvmyrerne er bra, men der brændes ikke torv. Der er stor skog i Nord.reisen. I Samue1dalen og i selve Reisendalen fra Røie1vnes og op- over til lidt ovenfor «Fossen-» er der furuskog. Furuskogene tilhører staten. Der er nok birkeskog. — Der flødes lidt i elven. 0r, rogn og hæg vokser ogsaa i Nordreisen. Bygningstømmer kjøbes ikke. Noget brændeVed sælges. Middelpris pr. meterfavn ved var i 1895 for birk kr. 7.00, for furu kr. 7.00. Middelpris pr. tylVt bygningStømmer var i 1895 kr. 25.00 for 6ïZ‘2—8 meter 4—8 a 9j tommers top. Skogen er gaaet frem i senere tid. Der produceres en del tjære af fururødder fra Statens skog; denne tjære fra Nordreisen er af udmærket beskaffenhed. En stor tjæremi1e giver circa 20O tønder tjære. Et par bjørne er skudt i de sidste aar, og der er ikke saa lidet bjørn. Ulv træffes enkelte aar. “ Der er jerv og maar samt rødræv og hvidræv. Ryper sælges, maaske 5—8 0OO Stykker aarlig. C Der er en del tiur og aa):fúgl og lidt hare. Oteren gaar op i elven, og lidt sæl er der ogsaa oppe i elven og.i fjorden. Fiskeri. Mange reiser til Lofoten og endnu flere til Fin- marken; fra de gaarde, som ligger mere end 2 mil fra sjøen, reiser de ikke paa fiske. Fisket inden selve Nordreisen er ikke betydeligt i havet; af og til fiskes noget sild i bunden af fjorden ved Sørkjosen og Nordkjosen. I Reisenelven er der laks. Laks efi s ke har Forsnes, Tømmernes, An(l.sjøen, Snemyr, Bas-kabut, I—[allen, Vinnelys, Sappen, Holmbo, Tø)Zjbrnes, .4nnabakelv, Kraaknes, Samuelelv, Navaren, Eluenes, Sørkjos og Reisens almenning.