Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/339

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


332 TBoMSø AMT. Besætningen er 7 kjør. “ Gjennemsnitlig avling: 800“ voger hø. Til gaarden hører 3 husmandspladse med samlet —indmark 4.8 ha. og en samlet besætning af 7 kjør og 40 smaafæ. Skjervøs areal udgjør 11 km.2 Der holdes lidt ren paa— Skjervø, 17—18 stykker, som gaar der hele aaret. En stationsbygning i Skjervø, somindeholder5værelser, er i 189O indkjøbt for telegrafvæsenets midler og har kostet kr. 4095.01. Den har undergaaet en hovedreparation. Den benyttes til telegrafstationslokale samt til bolig for stationsbestyreren paa stedet. Bygningen er opført paa præstegaardens grund. Havnnes paa Ulvøen ved Rotsund (7.71 mark) med l hus- mandsplads, holdt den 1ste januar 1891: 3 heste, 28 storfæ, 7 O faar, 6 gjeder, 4 svin, 25 høns, 6 ænder og 4 gjæs. Udsæden i 1890 var 20 hl. poteter, 3 hl. byg og 6 hl. havre til grønfoder. Sandelven (2.35 mark). Vasbotn (2.7 O mark). Oksflordvatn, nordre og 0ksfjorddalen (2.67 mark). Strømjjord (2.15 mark). Rotsund, søndre (2.06 mark), med l plads. Spaakenes (2.28 mark) med 4 pladse. Tilsammen med pladsene holdtes paa disse 6 gaarde 1ste januar 1891: 7 heste, 54 storfæ, 78 faar og 27 rensdyr. Ud- sæden i 189O var 3 hl. byg og 37.5 hl. poteter. Vasbotn (3.53 mark) 8 bortforpagtede stykker. Rotsundelven (3.73 mark) med 2 pladse. Horn-set (4.24 mark) med 4 pladse. Maur.s-und (3.05 mark) med 7 pladse. 1ste januar 1891 holdtes paa disse 4 gaarde ti1sammen: 7 heste, 80— storfæ, 10O faar, 1 gjed, 2 Svin og 13 høns. Udsæden i l890 var 3 hl. byg, 3 hl. havre til grønfoder og 33 hl. poteter. Her er et par gamle navne: Skj ervø Skerjøy. Haksteinen store Hakasteiɔm? 0ldfund. Fra Skjervø kjendes følgende oldfund: Sten- aldersfund fra Simavaag (1). Yngre jernaldersfund fra Haukø (2). Skjervø kirke er en korskirke af tømmer, opført 173O med 4OO siddepladse. Skjervø kirke (ældre form ukjendt) var efter reformatsen residerende kapellani under Tromsø; det blev frit kald før 1776. Paa Aarvik nordlig paa Arnøen i Skjervø sogn skal, efter Kraj“t, have været kirke. D