Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/338

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SKJERVØ HERREI). 331 sidder paa Skjervø i træerne. Der er ræv paa fastlandet, neppe paa øerne. g g Der skydes en del oter, sæl er sjelden, nise tages af og til med garn. Hu sf liden staar i det hele meget lavt. Der spindes og væves tildels til husbehov, men ikke saa meget nu, efterat tøierne er blevet bil1igere. Kvinderne har i det hele lært lidet, og ste1let i husene er daar1igt. . . “ Strømjjord skiferbrud beskjæftigede i 1895 15 à 20 mand i 18 uger og producerte 80 O0O sten til værdi af 4800 kr. I herredet er Skjervø sparebank, oprettet 1865, med forvalt- ningskapital 1897 87918 kr. Der er ingen rettighed til udskjænkning af .øl. PoStaabnerier i herredet er: “ e H avnnes, MaursuxZd, Skjervø, Nikkeby, ()k§)îjordhavn. I Skjervø anløbes af da-mpskibe: Havnnes, gMaursun(l, Oks- flordhavn, Skjervø, Nikkeby, Haukø. Skjervø herred er bebygget langs kysterne; paa Arnøen, Kaagen og Uløen er den meget spredt. Omkring Oksfjordvatn findes en del opsiddere. i Der er ogsaa et par gaarde i Rotsunddalen. Større husansamliWng“ er der i-Skjervøvaagen med 23 husemed 123 indbyggere. l v . . Af den samlede tilstedeværende befolkningiSkjervø (2433) var i 1891: 207 kvæner (128 norsktalende) og 672 finner (201 norsktalende). A . “ I Skjervø tales tre sprog, norsk, kvænsk og finsk. Der er ikke særegne kvænbygder eller finnebygder, men de tre natio- naliteter bor mellem hverandre. Alle forstaar norsk, heder det, og undervisningen foregaar paa norsk. — Skjervø skolestyre antager, at finsk eller kvænsk ikkelængere trænges som hjælpesprog i Skjervø. . Gjennemsnitsværdien af skyldmarken er 724 kr. Herredets matrikulskyld er 197.23 mark, der er 22O skyld- satte brug og 71 gaardsnummer, 197 jordbrug, p gjennemsnitlig pr. brug 1.00 skyldmark.V Skjervø præstegaard omfatter saagodtsom hele øen Skjervø og har en skyld af mark 5.14. jGaarden har ikke„været reduceret efter lov af 19de juni 1882. Dens fladeindhold m. v. er af sognepræsten i .1891 opgivet-1saa1edes: V W “ Øen er omtrent 1 norsk mil i omkreds, 12.4 ha. er indmark-, resten udmark. Skogens fladeind.hold udgjør omtrent 1Zs af øen, og den er bevokset med birkekrat. W — “