Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/325

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


318 TROMSØ AMT. Der kommer undertiden lidt lodde i april. Si1d fiskes undertiden i Nord-Gruadjffor(l, Daaflord og Skogs jjord; i somme aar er der sild i alle fjordene. Haakjærringfiske drives ogsaa; de er helt ud imod haveggen paa smaaskøiter. Brygde er seet i 1897. Kogefisk kan de faa saagodtsom til enhver tid, naar det er sj øveir. Der er ørret i Skogsfjordvatn, og laksen gaar op 1 vandet Ørreten i Skogsfjordvatn fiskes undertiden paa den maade at man flyr med rogn og krøker den. Samlet udbytte af fiskerierne i He1gø: 1891 . . . 82 30O kr. 1892 . 138 250 1893 . 77 O50 1894 . 58 6OO 1895 . 21 33O 1896 . 62 6OO 1897 1) . 98 980 Seifisket paa Helgø: 1893 . . 3O0 OOO stkr. 1894 . 7OO OOO » 1895 . 3OO OOO » 1896 . 6OO OOO » 1897 . 4OO OOO » Skreifisket i He1gø: Antal 0p1isket Værdi fiSkere. ski-ei. kr. 1891 18O 7O OOO 17 9OO 1892 187 1OO OOO 20 75O 1893 24O 2OO OOO 32 O5O 1894 160 — 8 4OO 1895 l00 — 5 O8O 1896 — 123 15O OOO 29 OOO 1897 . . 18O 180 OOO 29 880 Udbytte af fedsi1dfiskeriet i Helga og Karlsø: 1 Antal Garn— Fangst— Værdi fiskere. baade mængde udg-ytte l897 .... 2OO 80 5O0 35O0 ’) 1897 sammen med Karlsø.