Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/313

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


306 TBoMSø AMT. den springer om til sydøst og falder fra Lyngstuen, eller til nord- vest, bliver man som oftes§t nødsaget til at gaa sei1. Ved Skattøren i Langsund er god havn paa begge sider af odden. Dybden er fra 4 til 8 favne med sandbund. Langsund er fuldkommen rent, og under landet kan man overalt ankre for at stoppe. I dette sund falder jevnligen stille. Ved det faste land paa den østlige side af farvandet er til- flugtssted for mindre fartøier saavel i Nord— som i Sydlenangen; men havnene er aabne for nordlige vinde, og langt inde i dem er grundt vand. ïÊî‘“ Foruden de maade1ige ankerpladse ved Nord— og Sydlenangen frembyder Ulfsfjorden næsten intet ti1flugtssted for fartøier af nogen betydenhed undtagen en aaben red ved .]ægervatn paa fjordens østside. J ordsmonnet i Kar1sø er dels sand og aur, dels myr. Det dyrkede area1 er i regelen indskrænket. Korn dyrkes ikke eller saa godt som ikke, og plog findes ikke i herredet. Jorden vendes med hakke og spade. Poteterne er ikke tilstrækkelige til herredets behov. Havedyrkningen er høist ubetyde1ig. Arealet er saaledes udnyttet: Ager .......... 0.1 km.2 Eng ........ . 4.2 » — Ager og eng . . . . 4.3 km.2 Skog ................. 50.0 » Udmark, snaufjeld, myr, indsjøer, sne o. S. v. . . 699.6 » “ 753.9 km.2 Gjennemsnit1ig av1 pr. maal var i femaaret 1891—95: Poteter ........ 24.00 hl. Hø .... . . 400 kg. Foldighed er for Poteter . . . 6 Udsæd pr. maal: Poteter . . . . . . . 4.00 hl. Udsæd af korn var i 1886—91 aarlig 6 hl., af poteter 438 hl. Herredsstyrelsen har angivet omkostningerne ved dyrk- ningen af 1 maal jord til 20—40 kr.