Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/308

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


’ 1.YNGEN HERRED. 801 Sørfjorden sogn er delt i 7 sko1ekredse med 128 under- Visningsberettigede børn, 2 lærere “ Den ved skatteligningen antagne formue var i 1894 564 70O kr., den ud1ignede herredsskat var 14 358 kr. l(arIsø her-red. Karlsø herred [758.9 km.2, 1613 indbyggere] indbefatter Kar-lsø hovedsogn. Herredet udgjør en del af Karlsø 1ensmandsdistrikt og thinglag. Af herredet ligger en del paa fastlandet, en del paa Reinø, en del paa Ringvasø, en del paa Vannø. Til herredet hører des- uden hele Karlsø, Faglø, Burø, Skorø og Spenna, foruden en hel mængde større og mindre øer. Herredets længde fra Spidsen af Fuglø til sydenden af Jægervatn er circa 68 km., bredden fra vest mod øst ca. 48 km. Karlsø omgives af Helgø, Tromsøsundet, Lyng(m, Skjervø herreder. Af herredets samlede area1 753.9 km.2 er: km.2 Fastland . .t ...... 346.7 Øer: Del af Reinø . .; 105.8 Del af Ringvasø. . . 93.4 Del af Vannø . . 155.6 Karlsø . . . . 7.7 Fuglø . . . . 22.3 Spenna . . . . 1.3 Skorø, store . . . . 9.7 Skorø, lit1e . . . . 3.2 Grimsho1men, store . . O.4 Grimsho1men, 1itle . . 0.2 Burø ..... . 7.0 29 smaaøer .... . O.6 Sam1et areal af øer .... 407.2 Den paa fastlandet liggende del af herredet er høit land med tinder, bræer og dalfører og ender i det bekjendte forbjerg Lyngstuen (tr. p.), gammelt navn Lyngsþúfa.