Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/281

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


“274 TROMSØ AMT. græsvæksten er paa grund af fjeldenes steilhed og de stadige skred temmelig ringe og indskrænket til fjeldskarene og de lavere strøg af skraaningerne. Skogen gaar op til 300—350 m. Fjeldskarene er: Fastdalen og Tytebærdalen, hvis høieste punkt ligger noget over skoggrændsen, fører fra Lyngenfjorden nordenom Kjostinderne over i Kjosen. Imod Kjosen er Tyttebærdalen tildels bevokset med birk, men forøvrigt er den skogbar. Derimod har den til- dels gode renbeiter. Fra dette skar fører Koppangs-dalen og dens fortsættelse Gar- jelvagge over til den sydlige del af J ægervatn i Karlsø herred. Ogsaa disse dale er græsklædte. Strupenskaret gaar fra bunden af Sørlenangen, en arm af Ulfs- fjorden, i Karlsø herred over til Strupen ved Lyngen.fjorden. Den isbræ, som hænger ned fra skaret ud mod Lyngenfjorden gjør overgangen her vanskelig. Foruden Strupenskaret er her ogsaa et skar, Isskaret, mel- lem L9skartinderne og Sojitind. Reindalen, det laveste af disse skar, er rigt bevokset med græs, men saagodtsom uden skog. Vaggasen, der fører fra Lyngenfjorden over til N ord1enangen i Karlsø, er lavt og har, navnlig i de langstrakte skraaninger mod denne, gode renbeiter. Den vestlige del af landet mellem Lyngseidet og Tytebær- dalen — Fastdalen er opfyldt af Tytebærtinden og de vilde IOostinder (høieste punkt 1245 m.), hvilke især mod Kjosen har overordentlig steile og urlændte sider. Østover derimod udsender disse tinder flere græsklædte og i den lavere del med god bir- keskog bevoksede rygge, mellem hvilke et par isbræer skyder sig ned. Mod nordøst fortsætter de i den mere tilgjængelige Fastdalstind (tr. p.), henimod l 255 m., der ovenpaa er bedækket med sne, men har en græsrig fod, og i det lavere, græsbevoksede Rundfleld. Østenfor disse strækker sig en lav Strækning (Varto), opfyldt af myrer og smaavande samt aase, der intetsteds naar over skoggrændsen; udenfor myrene findes lidt birk og især mellem Rottenviken og Aarøbugten en del dyrket jord. Strøget omkring Koppangsdalen, Garjelvagge og Tytebærdalen er ogsaa opfyldt af vilde, for største delen urlændte og steile tinder, Sultind (l O98 m.), Sø-fltind (1255 m.), Isskartind (1411 m.). Jæger-vat)ɔtimlPrne ligger nordligere paa grændsen mod Karlsø herred. De mellemliggende skar er opfyldte af isbræer; vegeta- tionen er meget fattig. R(—indalstinden paa grændsen mod Karlsø gaar antagelig op over 1255 m., og fra dens top skyder en isbræ ned indtil 628 9