Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/272

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


TBo1v1SøSUN1)ET HEBRE1). 265 bygget af træ, og endnu mere i en landsdel, som uden dem maatte hente sit trævirke mere end hundrede mil søndenfra. Sagen skjærer naturligvis kun til brug for den omliggende egn, men i denne tilvirkning er den ikke indskrænket. Den faar tømmer fra det indre af Malangenfjord, hvorfra det ikke uden fare bringes ned til Bentsjord sammenbundet i flaader. Den har dog ikke udelukkende ret til at levere Planker til Senjen og Tromsø; thi allerede i Astafjord præstegje1d ved det indre af Salangfjorden skjærer en sag for kongelig regning, og ogsaa hver af de øvrige proprietairer eier en sag, den ene i Lyngen, den anden i Reisenfjord, som afsætter ikke helt 11betydelige mængder planker til indbyggerne.» Fis’keri. Befolkningen deltager i fisket i Lofoten og Fin- marken. Der reiser flere folk til Lofoten end til Finmarken. Inden herredet fiskes noget skrei, saaledes i Kalflorden. Fiske- vær for skrei er Lyngø, men især for sei. Ved Risø fiskes med seinot. Fjorde for sild er Kaljjor(l og RamZ3’o-rd. I Ramj9“ord fiskes meget uer paa ga-rn. Torsk, uer, hyse og flyndre paa flyndregarn fiskes i herredet. I Grøtsund fiskes meget uer; kveite langs havstrækningen. Der er flyndre i Ram;fjord og i Tromsøsundet nordover. Inderst i Ramflordbotn i Sørb()tnelv gaar lidt laks. Smaa fiskeva-nd er der paa Kvalø og RingVasø; der er ørret og rør i Glimmavatn paa Ringvasø. S a m l e t u d b y t t e af fiskerierne i Tromsøsundet. Kr. 1891 . . 57999 1892 29418 1893 84682 1894 . . 67846 1895 . . 48132 1896 . . 54874 1897 ...... 110622 S k r e i fi S k e t i Tromsøsundet. Antal fiskere. Antal baade. Opfisket stk. skrei. Værdi. Kr. 1891 . l11 — 6 148 1892 . 50 — 4 O23 1893 . 17 — 1 221 1894 — — — 1895 . — — — 1896 . 16ö 57 O00 9 766 l897 . 462 165 0OO 23 354