Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/27

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


22 TROMsø AMT. Antal med1emmer. Den romersk-katholske menighed i Tromsø . . . 51 Den fri apost. kristelige menighed i Tromsø . . 21 Baptistmenigheden i Tromsø ....... . . 418 MethodiStmenigheden i Tromsø ......... 31 I denne opgave er indbefattet menighedslemmer, der bor i det omliggende landdistrikt, naar der paa deres bosted ikke har været dannet nogen særskilt menighed. Af Tromsø præstegaard er der nu kun igjen et par mindre ubebyggede jordstykker, efterat der i henhold til kgl. resl. af 23 mai 1853 er bleven frasolgt gaarden en stor del tomter. Disse er solgt bl. a. paa det vilkaar, at der istedetfor kjøbeSum svares en aarlig afgift til Tromsø sognepræstembede. Den Sam- lede aarlige afgift for disse tomter er af sognepræSten i 1891 opgivet til kr. 4374.54, hvoraf dog den residerende kapellan oppebærer endel. Den tilbageværende del af præstegaarden (beliggende i TromsøSundetS sogn) har en samlet skyld af mark 2.8O. Andre bygIIiI1geI’. Tromsø har foruden kirkerne følgende offentlige bygninger: Mus-æet, Norges bank, Tromsø ba(l, Elekträisk lysstation, Disse bygninger er af sten. Andre ojfentlige bygninger af træ er: Latinskolm, Den nye j*olkeskole, færdig 189O. Raadhuset og —f(engselsbygningen, Amtmandsbollig, Bø-and-vagt og sprøiteh-us, Toldbod(m, EpídemilaZaretfet (har en moderne deSinfektionsovn), A m1tssygeh uset, Seminariet, Embedsboligen— jor stíftamtmanden i Tromsø blev indkjøbt til embedet ifølge kongelig reso1ution af 30te marts 1848, ligger omtrent midt i Tromsø by paa hjørnet af Storgaden, Grønnegade og den i 1892 anlagte Amtmandsgade. Det er en hove(lbygning i 2 etager med kvistetage og 2 udhuse. Tomten har, efter afstaaelsen til kommunen af grunden til Amtmandsgade, et areal af omtrent 110O m2, hvoraf en del er afgjærdet til have.