Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/269

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


262 TBoMSø AMT. Ved lynge ligger undertiden russere, som handler, men havnen er liden og med lidet Vand. I nødstilfælde er der havn imellem holmeme ved sydenden af Sandø, ligesom der ogsaa er ankerplads Ved gaarden .l(jøle-ik paa Sandø. Fartøier, der passerer Rystrømmen i Tromsøsundet og som her enten faar stille eller strømskjæring, kan ankre ved Hamr(m eller Havn, hvor der er passende dybde; ved Hamran er nogenlunde fast bund. Ved Havn er bunden løs sand og ler over fjeld, og det har hændt, at fartøier her er gaaet i drift. Ved ZtVt“ífb(=I’g længer vest kan smaafartøier og baade ankre, men bunden er her meget afgaaende, saa taug maa haves iland. Fra Kvitberg til Storelv kan ankres langs landet. Man ligger bedst for at komme seil mellem Storelr og Skognes. Vestover langs Kvalølandet kan ma-n tøme for strøm og stille paa de fleste steder. Jordsmonnet er dels aur, dels ler, dels s1nulret skifer og tildels myr; paa mange steder er skjælsand. Paa Tromsø er der ler og grus, samt skjælsand. Paa Kvaløens lavere niveauer er der skjælsand, ofte aur og grus, paa enkelte steder ler. Paa fast- landet ligeoverfor Tromsø er dels ler, dels sand og aur under- grund. I Ramfjord er meget ler. Det er taget af med korndyrkningen. Der er neppe mere end 5 til 10 gaarde, som saar korn, undtagen til grønfoder. Poteter avles til behovet; i somme aar blir de daar1ige; i den nordlige og vestlige del af herredet kjøbes poteter. Jordsmonnet er imidlertid mange steder skikket for poteter. Der er lidt havedyrkning; der er ingen større haver, men nogle mindre blomster— og kjøkkenhaver langs fastlandet fra Tromsø by og sydover. Der sælges nogle blomster og gule- rødder. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ........ O.7 km.2 Eng . . l1.0 —ø Ager og eng . . . . . . . ll.7 km.2 Skog ............ . 40.0 Udmark, snaufjeld, myr, indsjøer, sne . . 1497’.8:1 l549.5 km.“? Gjennemsnitlig avl pr. maal var ifemaaret 189l-95. Poteter ......... 9.6O bl. Foldighed er for Poteter . . .