Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/263

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

256 TROMSØ AMT. derste del under foden af styrtningerne, og endnu saa sent som den 20de juli kan denne lille ferskvandssjø her i enkelte aar være dækket med isflag. Nordøstlig fra Tromsdalen følger en række dale, saaledes Goatt(*1;uobme, østlig for Tønsnesaasen. Derefter følger mod øst Trold[jeld (öuonjavarddo), saa kommer Skitenelvens dalføre, saa følger paa sydsiden af Grøtsundet Svarvarjffeld (Buvravarre) (tr. p.), og endelig afsluttes landet mellem Grøtsund og Ulfsfjord ved Ulfs- tinderne, cirka 940 m. Sydlig for disse følger op for Ulfsfjorden SkotseZYjeld, en aas, som er ca. 64O m. høi og græsbevokset; syd1ig for denne igjen ligger OZ(l6‘fvik(Z(lZ(’Il, som er dyb, lav, med godt græs; sydlig for denne følger Ulfsfjord med steilt affald mod Bratyffel(l, ca. 940 m. høit, og Arvknausen, ca. 1l0O m. Nær grændsen mod Lyngen heri-ed ligger det vakkert formede Nons“fleld (Bavakgaissa) og Blaanaaven, nordlig for Breivikeidet. Kvaløen skilles fra fastlandet ved Rystrømmm, fra Troms- øen ved Sandsund, fra Ringvasø ved Kvalsund Den til berredet hørende del af Kvalø er ved Kal- j)“OT’(Z og eidet fra Kalfjord delt. I den sydlige del er fjeldene tildels vilde med hvasse tinder, trange skar og mægtige isbræer. Her ligger fra syd mod nord GraaZjeld, 9l8 m., Gilligvarre, Hærggenjunne, 2lú“elleskartind, Skiten- dalsfleld, Litl1? Blaama(md 21O m., og nordlig mod Kalfjorden Ærja-Z.—a,rre. Vestlig for Kalfj ord naar Blaamanden eller Goardelgaissa 1067 m.; nordligere ligger Hollændercm og derefter Boaresvikvarre, vestligt paa grændsen mod Hi1lesø ligger Tromtinderne. Den nordøstlige del af Kva1øen, østlig for Kalfjo1—den og Kalfjordeidet, har lavere fjeld; i den sydlige del naar Finlands- jffeld (Stuorravarre) 802 m.; derefter følger en forsænkning mellem Finvik over til Lyfjord. Vestlig for Kvalsund naar Østev-aas (Gerremas) 489 m., der- efter følger mod nordvest Öunogielas (éuno er fin sand, gielas er aasryg, følgelig Sandaas), derefter for-sænkningen Skulat1)uolYme og vestlig for denne Løkvik[jeld. R yøen (1.5 km.2 stor) ligger i Rystrømmen. Haukøen (3.6 km.2 stor) og Grin(løen (0.6 km.2 stor) ligger imellem Kvaløen og Tromsøen. Tromsøen (2O.9 km.2 stor) har en længde af omkring 11 km.; den skilles fra fastlandet ved To-—omsøsemd og fra Kvaløen ved Sandsun(l. Den naar sin største høide nordlig paa øen i Tromsø varde, 194 m. Østlig for Sandsund ligger S(mdnesaas.