Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/262

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TRoMSøSUNI)ET I—IERRED. 2W55 Malangen, .Renheia, og længer vest Brokskartiv(l og vestligt Ands- nestinderne, der naar sin største høide, 1006 m., udenfor herredetS grændser. . W Fastlandet øst for BalSfjorden og Tromsøsundet, sydlig for Grøtsundet og vestlig for Ulfsfjord er gjeIlI1eII1Sa1t af Breivikeidet mellem Ulfsfjord og Ramfjorden. Det er kun en mindre del af den østlig og sydlig for Breivikeidet liggende del af halvøen, som hører til Tromsøsundet herred. Breivikeidet, der er omtrent 22 km. langt og temmelig 1avt, omtrent 10O meter, er bevokset med græs og birkeskog; for en del er det bebygget og opdyrket. Kun den vestlige del af eidet falder indenfor herredet. En del af la-ndet sydlig for Ramfjorden hører til Tromsø- sundet herred. Sydligst kommer her .“1nders(lalen ned i nordvest1ig retning imod Balsfjorden. Ramþorden gaar bugtet ind i nordøstlig retning, i sin indre del i sydøstlig retning. Østlig for Ramfjorden,’ mellem denne og BCjørnskar, ligger Fager(flel(l. Østlig for Breivikeidet er grændsefjeld mod Lyngen Hampe- rokken og Bjørn-skartind. W Landet nordenfor Breivikeidet har i det hele let til- gjængelige fjelde, i regelen bevokset med græs og indtil en høide af ca. 350 m. ogsaa med skog. — — Nordlig for Ramfjorden ligger her Møllendalsakslen, hvorpaa følger Fløifleldet (tr. p.), 804 m. høit; det sees fra Tromsø i Syd- sydost, og er næsten helt græsklædt. Østlig for dette følger Tromsdalen med retning mod nord nordvest mellem Fløifjeldet i vest og Troms(lalstind (tr. p.), 1246 m., i øst. Tromsdalen strækker sig fra Tromsøsundet op under Troms- dalstind; i en høide af 295 m. o. h. ligger inderst inde i dalen en indsjø, der omgives af bratte fjeldvægge, der afslutter dalen som en sækkedal. . Tromsdalen har mange myrer; de sumpede bredder af Troms- dalselven har mangesteds tæt birke— og vidjekrat, paa skraanin- gerne er træstubber, der vidner om, at her engang har staaet ganske vakker skog. o Tromsdalen er 6 til 7 km. lang til foden af Tromsdalstind. Den egentlige Tromsdalselv har sit udspring i den sjø, der ligger i en høide af 282 m. over havfladen. Foran sjøen ligger en gammel endemoræne, der tidligere har lukket for det inden- for liggende bassin. Sneen ligger længe i denne kjedelformige indsænknings in- A