Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/25

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

20 THoMsø AMT. Dette klager indbyggerne i Tromsø meget over, og det er ikke let at afhjælpe klagen. A Ingen steder har vi seet dette skjællag større, mere udstrakt og høiere; det fylder en flade af mere end hundrede skridts bredde, indtil der, hvor øen stiger noget hurtigere, og i høiden er det sikkert 1O—-Ä12 fod mægtigt. Kjælderne vilde derfor ligge for langt fra husene og havnen, hvis man først vilde lægge dem der, hvor laget hørte op. Der hvor man har blottet laget til anlæg af huse og kjæl- dere, ser man det veksle med lag af sammenskyllet materiale, Som bølgerne danner dem ved stranden, og som de endnu fore- kommer i lerlagene ved bredden af større elve. Hele og kjende- lige skjæl findes sjelden derimellem, men synes, som med vilje, knust og øde1agt.» Tromsø havn er en i Tromsøen mellem Toldbodneset og Provsteneset indgaaende vik med en stengrund mod øst. Den deles igjen i den indre havn fra Toldbodneset til moloen og den ydre, som i forbindelse med sundet danner den red, hvor fartøierne ankrer op. Navnlig under fiskerflaadens gjennemfart er havnen for trang; den er udsat for vind fra nord og gjen- nem Tromsødalen, hvilke sætter sjø ind paa havnen. Under Storm fra denne kant har der oftere hændt —skade, naar fartøier og baade har ligget sammenpakket i det indre bassin. Ved havnens tiltagende opgrunding har den nu kun høist ubetydelig udstrækning, saaledes at de fartøier, som stikker dybere end 10 fod, ofte under fjæren i springtid berører grunden. Her er kun plads for 7 til 8 større lossende eller ladende far- tøier, hvorimod havnen for mindre fartøier er dyb nok norden- og søndenfor det sted, hvor de større ligger. Ankommende far- tøier bør gaa omtrent 1—-2 kabellængder syd om den sydligste grund, paa hvilken der, ligesom paa den nordligste, er bygget et Stenkar og opsat et hvidmalet kors som mærke. Paa en grund nær land ligeud for Hansjo-rdr:es, et Stykke nord for byen, er opsat et lignende mærke. Syd for grunden er der 1O til 12 favne vand, og holdebunden er i hele sundet særdeles god sandbund. I sundet er der ved laveste vand ikke mere end 26 fod. Imellem den nordligste grund og det saakaldte Toldbodnes er en smal rende, som kun med høieste vand kan passeres af smaafartøier. I hele sundet, saavel østen— som vestenfor skjæ- rene og til næsten midt paa havnen, er der en stærk strøm, som tilligemed det grunde vand gjør det nødvendigt at Svine- binde fartøierne Nordenfor grunden og Toldbodneset findes ogsaa god ankerplads.