Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/203

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I96 TROMSØ AMT. Kun paa et sted, ved gaarden Tangen,0 er der stærkere stryk, der dog lader sig befare med baad. Efter sammenløbet med Bardoelv blir Maalselven bredere og dybere. Det første stykke indtil gaarden Fredriksberg er den stærkt strømmende; men herfra gaar den med meget svagt fald og stærkt tiltagende bredde ud i havet. Maalselven er i Sin nederste del seilbar og befares indtil gaarden Brandskognes med kumser (jægter), der her henter byg- ningstømmer, ved, tjære, næver etc. Ovenfor og indtil Malangs- fos er den farbar med baad og benyttes til flødning saavel af tømmer Som af trævirke fra de høiere op i dalen liggende sagbrug. Ogsaa den øverste del fra Rostavatn indtil Malangsfos er farbar paa baade og flaader og benyttes meget til transport af tømmer og af den tjære, der paa mange steder brændes af rød- der og andet affald af furuskogene. At fare paa Elven er dog i i dens øvre del vanskeligt, dels fordi dens leie ofte deler sig, dels ved Sandbanker; sandbanker er der ogsaa ved dens nederste del, saa at man ikke kommer op ved fjæretid. Der flødes vistnok et par tusin favne ved. Til lettelse for flødningen blev der udført en del spræng- ninger i Malangsfossen, hvilke dog endnu er ufuldstændige Der er en del møller og sagbrug. Bredderne er i den øverste del flade og hæver sig kun lidt over elven; i den nedre del, hvor bredderne er høie sandmæ1er, der ligger efter hverandre i terrasser, foraarsager elvens skjæring i flomtiden ofte skred. Elven er stærkt materialførende. De vigtigste tilløb modta-ger Maalselven fra syd, nemlig: Divieelv, Beinelv, Revelv, Alapelv, Kirkeselv med Isdalselv, ]Øerv- elv o. fl. Divielven-’, der fra øst optager 3 fra grændsen kommende tilløb og fra vest 2 større elve, nemlig Anaelv og Sandelv, gjen- nemstrømmer Dividalen i en længde af 45 km., som en betydelig elv, med prægtige fossefald og ofte steile bredder, indtil den, som Maa-lselvens hovedtilløb, ved Rostanes forener sig med Tamok— og Rostae1v. Vadesteder er der ikke; derimod ha-r finnerne med stort besvær og arbeide bygget ganske solide broer, som de hvert aar udbedrer. I Dividalen har de desuden bygget broer over Dødes- og Sandelv; brobanen ligger over sidstnævnte elv 14 meter over vand1eiet ved almindelig vandstand. Der er udført endel rens- ning og minering i Divielvens nedre løb, og derved er den gjort flødbar i en længde af 28 km., eller saalangt furuskogen følger elven. Med ba-ad er ikke muligt at komme udover fossene. I snesmeltningen kan Divielven og de andre elve og bække her svulme op til den flerdobbelte størrelse; anden Skade end for en tid at standse en ubetydelig trafik, foraarsager dog flommen ikke.