Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/189

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


182 TROMSØ AMT. Kreaturhold sa111t fjærkræ i Lenviken herred 1ste ja- nuar 1891: Heste ...... 383 Storfæ . . 2 544 Faar . . . 4 205 Gjeder . . s 664 Svin . 162 — Rensdyr . “ 269 Høns ...... 842 Opdræt og Salg af kvæg samt faareho1det er ikke tiltaget. Melkeproduktionen er maaske tiltaget. Kreaturerne skjøttes vel bedre, men sultefodring og knap fodring finder sted. Rosfjordstrømmens meiPri kjøber ikke melk, men skummer den med separator og leverer melken tilbage. Der kjærnedes 350O kg. smøri 1895. Der er adskillige myrer, men torv bruges ikke almindelig. Af myrene er intet dyrket. Af multer sælges der ikke stort. Sko g. Lidt furuskog er der paa Senjen op for Lysbotn (statsalmenning). Hustømmer kjøbes fra Maalselven. Der er adskillig ungskog af birk, og de fleSte gaarde har fornøden vedskog. Birken gaar op til over 3O0 meter iSultind, hvor fjeldet ikke er for steilt. Birkeskog er der paa begge sider af Gisundet i Græs- myrda1en og omkring Lysbotnvatn, ligesaa er der birkeskog paa fastlandet rundt Kistefjeld i lavere niveau og omkring Lenviken; ogsaa langs Malangenfjord er der birkeskog. Der er birke- skog til husbehov, og der sælges adskillig ved fra Fagerfjeld og Senjen. Bark sælgeS. Middelpris 1895 pr. meterfavn ved var for birk kr. 8.00, for or 8.00. Middelpris 1895 pr. tylvt bygninge- tømmer, 25 øre pr. alen sideskaaret tømmer. Skogen siges at gaa tilbagei noget omfang. Betydelige dele tilhører udenbygdsboende. Der fanges ryper, især paa Senjen, og der sælges en del. Aarf11gl skydes af og til. Der er rødræv. Der er hare i Len- viken paa fastlandet. Oter fanges med sakS. Sæl er sjelden. NiSe fangesi Ma1a-ngenfjord, ogsaa i Gisund. Ulv sees af og til. Et godt æg— og dunvær har E1;gøen; et lidet æg— og dunvær har I—I(=sføb()gen og H(Zstø. — FiSkeri. Kogefisk kan i regelen faaes. Ved Te11skjær og Jøvik drives af og til skreifiske før jul og fremover. I Ma- langen fiskes uer. Der fiskes af og til sild i herredet. Laksefiske i I13o.sZjor(l1—afV: var skatlagt, men nu er det paa det nærmeste ødelagt Laksen gaar ogsaa op i ZWíIIjj()—)’(ZL’(lt)l.