Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/187

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


18O TBo1uSø AMT. Indsj øer: km.2 Sandbakvatn . . . 0.2 LySbotnvatn . . . . 4.0 Del af Helvedesvatn . . 1.0 Vand s.v. for Isfjeld . . 0.2 Tornvatn .... . 3.3 Rosfjordvatn . . . 1O.5 Tømmervatn . . . O.7 Vand ø.’for Tyve — . . . O.2 Græsmyrvatn ..... . 1 . l Del af A1emndingsvatn ..... 0.4 Del af Finfjordvatn ...... 5.8 Del af Gammesætervatn og Sjøvatn 0.2 Del af Mevatn og Troldbovatn . . 1.9 124 vand ......... 3.6 Samlet areal af indsjøer 33.1 Kyst. Gisundet gaar, som omtalt, gjennem herredet; det er paa sine steder, som ved Gibostad, ganske smalt, omtrent îZ2 km., og ved La-ukhelle omtrent l km. bredt. Lysbotn gaar ind i den nordre del af Lenviken herred i Senjen. Malaøzgenjfford skiller herredet fra Malangen og fra Kvalø. Hav ne. Ved Finsnes i Lenviken er en ankerplads paa 5 til 8 favne vand i bugten paa nordsiden af neset. Ankerpladsen er ret god sommerhavn selv for noget større fartøier, men om vinteren risikerer man, at isen fra Laksef;jorden sætter ned paa den, og da kan undertiden hele sundet ved Finsnes være ufarbart paa grund af is. Ved Leiknes, saavel ved nordsiden af neset som søndenom ved Senjen, er gode havne overalt. Ved Gibostad kan større fartøier ankre over hele sundet paa fra 7—-15 favne vand. Telegrafledningen gaar fra den søndre odde ved Gibostadbugten tvers over sundet. Ved Sletnes er der god ankerbund. Gode havne er der frem- deles i Kaarvik paa 6 favne vand, samt paa den anden side under Senjelandet. I hug-ten ved Lenviken er der grundt nær land, men dybt nær odden. J ordsmonnet er ganske frugtbart. Langs Strømmen er lag af sand med muld, længere op mod fjeld1ien dels muld dels myr.