Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/171

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


164 TBOMSø AMT. Gamle navne paa gaarde er: Ersfj ord ..... Eiriks-flörör. Steinfjord . . . Steinsþörðr. Gryllefjord . . Gryflujjörðr. Torsken . . .;5oskar (Flt.) Ørja . . . . Yrjar (Flt.) Grundfarnes . . Grunnajýarðarnes? Kaldfarnes .... Kaldaþarðarnes ? Oldfund. Fra Berg og Torsken herred kjendes følgende oldfund: Stenaldersfund fra Flaksta(l (2), Torsken-Værnes (l). Ersflord (1), Ballesvik (l). Fra yngre jernalder fra Havn (1) Holmen (1) og Skaland (2 ?) Bergs kirke er en langkirke af tømmer, opført l781, med 2OO siddepladse. Denne hovedkirke var efter reformatsen anneks til Mefjord residerende kapellani under Trondenes, den blev senere hoved- kirke i samme efter reskript af 3dje juli 1761, hvorved kapel- laniet blev frit ka1d. Torsken præstegjeld blev lagt derunder ved resolution af 1Ode august 181O. Torskens kirke er en korskirke af tømmer, opført itiden mellem 1780—84, med 310 siddep1adse. þoskar kirkja eller Torsken annekskirke var efter reformatsen (med Gryllefjord) residerende kapellani under Trondenes; den blev senere efter reskript af 28de december 1731 eget præste- gjeld, men ved reskript af 1Ode august 181O sammenslaaet med Berg præstegjeld. Kraft citerer ogsaa skrivelse 27de juni l814. Gryfluflarðar kirkja i Gryl1efjord i Torsken sogn bestod efter Kraft endnu 1768 som anneks til Torsken; den blev da ned- taget og ombygget til præstegaard i Torsken. Miðþarðar kirkja i Mefjord, nordlig i Berg sogn, var efter reformatsen hovedkirke i et residerende kapellani med Berg som anneks. Kirken blev nedlagt ved reskript af 13de januar 1809. Gaarden Hopen i Mefjorden nævnes i matrikulen 1723 som kapellangaard. Mefjord blev eget kald ved anordning af 28de december 1731. Kirken stod til l818, da den blev. nedrevet, og dens tømmer delt mellem gaardmændene. Senjen nikkelværks kapel, en langkirke af tømmer, blev opført 1877, med 410 siddepladse, efter resolution af 1ste juni 1876. Der er ingen kj ø r e v ei e i herredet. Der er projekteret Stats veie for 35 0OO kr. i Berg.