Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/143

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


136 TBoMsø AMT. Længde af hvert an1æg. Km. Langhavn-Kirken-Forsaa ...... 8.0 Finlan-dsnes-Hundstrand eller Brøstad- Brøstadhavn .......... 1 2 .O Der er projekteret h e r r e d s v e i e for 38 0OO kr. Forsaa-—Dyrøhavn ......... 3.0 Dyrøhavn-Vinj e . . . 3 . 7 Vinj e-Berg ...... . 2.0 Dyrøhavn-Miklebostad . . . . . 2.2 Brøstadbotn-Tranø grændse ..... 2.0 Brøstadbotn-?Langbakken med arm til Bj ørkebakken ......... 9.0 K astneshavn-—Faksfj ord ...... 4 . O Dy“)—ø er delt i 10 S k Ole k r e d s e med 285 undervisnings- berettigede børn, 4 lærere og l 1ærerinde. o Den ved skatte1igningen antagne formue var i 1894 465 000 kr., den udlignede herredsskat var i 5507 kr. Søn-eis en h en-red. 1S‘ørreisen h1e“rred (382.42 km.2, 1709 indbyggere) udgjør Sør- reisPn ann(*ks af Tranø præstegjel(l. Herredet er en del af Tranø lensmandsdistrikt og thinglag. I Tromsø amt er der fjorde af navnet Reisen i herrederne Sørreisen og —Nordreisen. Den gamle form var Reisa, svagt hun- kjønsord, og saaledes lyder navnet endnu i udtalen. Reisa forekommer ogsaa som e1venavn, og er det maaske oprindelig ogsaa paa disse steder. Det største del af Sørreisen herred ligger paa fastlandet og en liden del af samme paa Senjen, adskilt fra fastlandet ved en del af Solbergfjorden og lidt af Gisundet. Herredets udstrækning fra nord mod syd er circa 24 km. og bredden fra øst mod vest circa 22 km. Sørreisen omgives af: Tranø, ])yrø, Salangen, Bardo, Maalsel“ ven, Lexviken herreder. Arealet af øerne er opført blandt øer i Tranø, Dyrø og Sørreisen under Tranø he1—reds beskrivelse. Fastlandet deles ved Skøelvens dalføre og Tømmerel-ɔ Vens dalføre.