Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/129

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


122 TRoMSø AMT. hest paa grund af de mange bække, der skjærer sig dybt ned. Nedstigningen til Gratangen er overordentlig steil og besværlig. Veien fra Hov-dbom til Lund i Salangsdalen i Bardo er nær- mest Gratangen god, fast ridevei, men den bliver 1Z2 mils vei før eidets Sammenstød med Spansdalen myret og besvær1ig. Fra Spansdalen af har den flere betydelige stigninger og gaar i en- nem flere myrer. Over eidet mellem G—ratangsbotn og Harjangs- botn er der god, fast ridevei. Ibbestad er delt i 34 s k o l e k r e d S e med 1087 undervis- ningsberettigede børn, 15 lærere og 4 lærerinder. Den ved skatteligningen antagne formue var i 1894 1 456 700 kr.; den ud1ignede he rre ds skat var 22 802 kr. SaIangen hen-ed. Sal(mgen herre-d [511.70 km.2, 2 022 indbyggere] indbefatter Salangen anneks af Ibbestad præstegje1d. Herredet er en del af Salangen lensmandsdistrikt og thinglag. Salangens gamle navn var maaske Silangr,; det heder paa finsk Siellag. “ Sal(mgen herved ligger paa begge sider af fjorden Sa1angen og dens indre del Sagfjorden og videre paa begge sider af Salangs- dalen. Desuden hører til herredet en del smaa øer. Herredets længde fra nord mod syd er ca. 28 km. og fra øst mod vest ca. 30 km. Sa1angen omgives af: Dyrø Ibbesta(l, Bar(lo, Zl[(lV(lÞZS(’l‘l.’(’)l., Sør- reisen herreder. Af herredets samlede areal 511.7 km.2 er Fast1and ...... 510.6 km.2 Øer: Ø i Sagfjord . . 0.8 km.2 Ø n.v. Rørvik . 0.2 » 7 smaaøer ...... 0.1 » Sam1et area1 af øer 1.1 km.2 Herredet naar vestlig ud til Mjøsund, og her ligger paa grændsen mod Ibbestad og Dyrø herreder Vindhammeren (tr. p.) 543 m. høi. Landet paa nordsiden af Sa1angen og Salangs- dalen har et par fra nord mod syd gaaende dalfører som Grøn-