Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/125

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 18 TROMSØ AMT. GraWffov-dens almerming, af skyld 11 mark 54 øre. Til denne almenning hører flere usky1dsatte rydningspladse: Krokelv 2, Eilertsminde. Annamo ved Rævelv, Vasbotn. Naava (Nova) 2, hvor der 1ste januar 1891 holdtes: 8 heste, 45 storfæ, 81 faar, 1 svin, 39 rensdyr og 2 høns, og hvor ud- sæden i 1890 var: 1.5 hl. byg, 0.3 hl. havre til grønfoder og 23.5 hl. poteter. Kolbran(lskogen, af skyld 42 øre. Skydsmoen, af skyld mark 1.95. Den pladsen tilhørende furuskog bestaar af yngre væksterlige aldersk1asser. BirkeSkogen er tildels gammel. A . Øvre Ibbestad paa Ro1la er embedsgaard for sorenskriveren i Senjen med skyld 8.14 mark, uden husmandspladS, 1 stykke bort- forpagtes og 2 hustomter. 1ste januar 1891 holdtes her 1 hest, 14 storfæ, 2 faa-r, 2 Svin og 15 høns. Udsæden i 1890 var 2 hl. byg og 12.5 hl. poteter. IËjeldbotn i bunden af Gratangen, (5.53 mark) har 3 hus- mandspladse. 1ste januar 1891 holdtes her 5 heste, 25 storfæ, 38 faar, 8 gjeder, 1 svin, 12 høns, og 11dsæden i 1890 var 7.5 hl. byg og 31 hl. poteter. Grøsnes litle Ved mundingen af Gratangen (5.12 mark) med 2 husmandsp1adse, holdt 1ste januar 1891: 2 heste, 19 storfæ, 37 faar, 6 gjeder, 3 Svin og 10 høns. UdSædeni 1890 var 71Z4 hl. byg og 26.8 hl. poteter. W Lavangs“nes ligger paa neset ved Astafjorden og Lavangen, (3.55 mark), med 3 strandsiddere. Soløi ved Lavangens kapel (3.65 mark), med 6 husmandspladse. Lotternes ved Lavangen ligeoverfor kape1let (3.09 mark), med 1 husmandsplads, og en anden brugsdel er et af 2 særskilt skyld- satte dele (1.58 og 1.51) bestaaende brug. Dalsletien ved bunden af Gratangen (2.92 mark), med Bjerk- moen (1.25 mark) tilsammen 4.17 mark med 2 andre brugsdele. Havnvik paa Rolla, (3.27 mark), med bruget 2VøvLs“omhed af præstegaarden (1.01 mark), søndre Nøisomhed (0.38 mark), og Nyborg (0.14 mark) under Breivold, et af flere særskilt skyldsatte dele sammensat brug paa 4.80 skyldmark, med 3 husmandspladse og 8 hustomter. Ibbestad nedre paa Rol1a (2.78 mark), med Lund (1.74 mark), en parcel af Vik, et af 2 særskilt sky.1dsatte dele sammensat brug paa 4.52 mark, med 6 husmandspladse. Engenes (1.22 mark) og Klaapen paa nordspidsen af Andørja ved Vaagsfjorden, (2.23 mark), sammensat brug paa 3.45 skyld- ma-rk med 5 pladse.