Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/124

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1BBESTA1) HEBäm-:1). 1l7 Postaabnerier i herredet er: Havnvik, GravJfforden, Aarstein, Engenes, Lavangen, Lavangs“nes. I Ibbestad an1øbes af dampskibe: Grav]îjord, Breivold, Aar- stein, Havnvik, Aa (Lavangen), Lavangsnes, Aansta(l, Bolla, Engenes. Bebygning. Rolla er tættest bebygget. Ogsaa Andørja og fastlandets kyst langs Astafjorden, Gravfjorden, Gratangen og Lavangen er ret godt bebygget, navnlig i disse fjordes indre del. Af herredets indre strøg er landet om Saltvatn og Skodbergvatn og langs Rensaaen, eidet mellem Gratangen og Salangsdalen ind- til 5 km. fra Gratangbotn og endelig Spansdalen indtil dens Sammenstød med dette eid bebygget. Der er flest finner i Gravfjord, Gratangen og lidt i Lavangen. Finner kommer baade til Rolla og Andørja. W Sjøfinnerne taler alle norsk, men sig imellem taler de finsk; der er ikke mange kvæner. Endel finner har bevaret sin dragt. Jo1—dgammer er der endnu; men de afløses af træhuse. Større huSansamling er der i Ibbestad med 2O huse og 119 indbyggere. Af den samlede tilstedeværende befolkning i Ibbe- stad (6022) var i 1891: 74 kvæner (72 norsktalende) og 751 finner (136 norskta1ende). Gjennemsnitsværdien af skyldmarken er l 406 kr. HerredetS matrikulskyld udgjør 690.09 skyldmark, fordelt paa 638 skyldsatte brug og 115 gaardsnummer, 546 jordbrug, hvad der giver pr. brug 1.24 mark. Blandt jordbrug er ikke med- regnet den Staten tilhørende Gravfjordens almenning af skyld 11.54. Ibbestad præstegaard, af skyld mark 9.08, har ikke været gjen- stand for reduktion efter lov af 19 juni 1882. Hovedbrugets areal er af sognepræsten i 1891 opgivet til 25 ha. indmark, 7.5 ha. udmark, skogens fladeindhold 60 ha. (birk samt lidt rogn, hæg og or). — Besætning var 2 heste, 1O storfæ, 2 smaafæ. Gjennemsnit- lig avling var 28 000 kg. hø, 22 hl. byg, 65 hl. poteter. Der er 3 ‘husmandsp1adse. Ibbestad (Ivarsstaòir) var præStegaard for sognet baade i mid- delalderen og nyere tid. “ 1 Til præstegaarden har tidligere hørt de fraskilte dele Lunde, Skovly og Nøisømhed tilsammen af skyld 1.07 mark. Staten tilhørende eiendomme i Ibbestad er: l Fosbakken søndre af skyld 45 øre. e Dalen nedre af skyld 10 øre. Dalen øvre af skyld 15 øre. Beritsletten af skyld 20 øre.