Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/121

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1 14 TRo1æ1Sø AMT. kring Bædvaðokka (Nonsfje1d). De to sidstnævnte har den største udstrækning og er paa sine steder noksaa gode. M y r. Torv bruges meget; der er god tilgang paa brændtorv, saaledes paa Rolla, og forbruget tiltager. Der bruges ogsaa ku1. Der er fururødder i myrene. Der er endel multer og noget, kanske 1O tønder aarlig, sælges.— V Multer sælges fra Tovik og Haukebø. Skog. Der er lidt furu i Gravfjord i Statsa1menningen, og inde i fjordene er der lidt furu hist og her. Der er birkeskog i alle fjordene, og der bliver solgt endel; men der er ikke mere, end de kunde bruge; enkelte gaarde har ikke nok birkeved. Paa Rolla og Andørja er noget birkeSkog,. men de fleste kjøber ved, og tildels stenkul. Ved sælges i Gravfjord og Gratangen. — Der er meget vidje. Af næver sælges ikke —meget, men af birkebark flere hundrede tønder a-arlig. Bygningstømmer kjøbes. Middelpris i 1895 pr. meterfavn ved var: Birk kr. 10.00 Or kr. 8.00 Middelpris i 1895 pr. tylvt bygningstømmer var kr. 30 for 8—14 alen 4—6“ top. Skogen siges at gaa noget frem.n Fiskeri. De fleste folk reiser til Lofoten og Finmarken indtil 5O a 60 aars alderen. Inden herredet fiskeS kveite, hyse, torsk, brosme og ikke saa lidet sei. I Strømmen fiskes saltvandsfisk, torsk, hySe, kveite, sild smaalakS. Uer fiskes ude i fjorden. Sildefjorde er Gratangen, Lavangen, delvis Gravfjord. Der er god tilgang paa kokefisk. LakS fiskes i 2—-3 kilenøter. Laksfiske har Hille-9havn, Elvebakken, Laberg og Labergshaug. Drivgarnfiske paa Astaflorden er ikke sjeldent. Befolkningen driver om sommeren seifiske i værene udenfor Senjen og i regelen med godt 11dbytte i tiden fra hjemkomsten fra Finmarken, indtil høaannen skal begynde. Fra november til ud- gangen af december deltog de tidligere i sildefisket i Vesteraa1en, medens den hjemmeværende del af befolkningen, kvinder, børn og gamle folk fisker sild inde i fjordene til husets forsyning, lige- som en ikke ubetydelig del ferSk sild sælges til indbyggerne i Salangsda-len og Bar-do.