Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/116

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


lBBESTAD HERRE1). 109 nemløber de paa eidet mellem Gratangen og Harjangen liggende vande: Øvre-, Mel1em— og Nedrevatn, danner saa en et par hundrede fod høi fos, optager en fra Snefjeld kommende elv og falder saa ved gaarden E1venes i havet. Der fiskes en del laks under fossen; i sin øvre del skal den være rig paa ørret. Spansdalselven løber først nordøstover og bøier saa omkring Spanstindens fod mod nordvest, gjennemløber Spansdalen som en strid fjeldelv med betydeligt fald og hastighed og gaar ud i Lavangens inderste bund. Elven er stærkt materialførende og har ved sit udJøb dannet store grunde, der ved fjæretiden ligger tørre. Den er ikke fiskerig. — Indsj øer. Det største vand i herredet er: Skodbergvatn, 8.8 km.9, 144 m. o. h., omtrent midt paa eidet mellem Gravfjord og Harjangen, er rigt paa ørret og harr, hvilket ogsaa er tilfældet med det noget lavere liggende Saltvatn,. 2.9 km.2 stort, 16 m. o. h., mod Trondenes grændse. I den vestlige del er mange mindre vande. Ro.lla har endel smaa vande og vasdrag. Det største af vandene er Skibsvatn, omtrent 4 km. lang-t. Indsj øer: km.Z J ægtevikvatn . . O.2 Vasskarvatn . . . O.2 Fornesvatn . . . . O.2 Stilkusvatn ..... . O.2 Vand ø. f. Spansda1 . . . . O.2 Vand s. f. Skjelsaas, østre . . . 0.4 Vand s. f. Skje1saas, vestre . . 0.3 Vand n. f. Lavik .... . O.2 Vand ved Nautnes . . . 0.1 Vand ved Messetind . —. . O.2 Vand s.v. f. Messetind . . 0.3 Ibbestadvatn. . r ..... . 0.3 Vand v. f. Fridalshøgda .... O.2 Vand n. f. Skibsvatn (sydligste) . . 0.8 Vand n.v. f. indre Forsaa .... O.2 Vand n. f. indre Forsaa . . . 0.4 Skibsvatn ...... . 1.5 Vand s. f. Skibsvatn . . . O.2 Vand ø. f. Rensaa . . O.4 Vestre N edrevatn . . . O.2 Mel1emvatn ....... . O.2 Øvrevatn .......... 1.6 2 vand s.ø. f. Rævvatn, østligste . . 0.2. Rævvatn, veStligste ...... O.2