Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/105

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


98 TROMSØ AMT. “Grytø, og et andet paa nordsiden af Grytø skiller Bjarkø fra -denne ø. Imellem Senjenøen og Bjarkøen er en aaben fjord, der kan benyttes som indseiling fra havet. Havne. Havnen i Meløvær i Bjarkø eller de i nærheden af samme værende havne er, med undtagelse af Sundvoldsundet mellem Hellø og Bjarkø, hvor man har ret god havn, kun stoppepladse for mindre fartøier. Nergaardshavn ligger paa den østre side af Bjarkø. Under storsildfisket blev i de nærliggende bugter opfisket ikke ubetydelig sild, og der blev i den tid engang stængt over 20 notkast paa den ydre bugt. Nu drives intet vintersildfiske herfra. I enkelte aaringer foregaar her noget sommerfiske. Havnen, der er indesluttet mellem selve Bjarkø i syd og sydvest, Svinø i nord og nordøst og Sjaaholm-en i sydøst, bestaar af en ydre fartøihavn og en indre baadhavn, denne sidste mellem Sjaaholmen og en fra Bjarkø ud- gaaende odde. Med undtagelse af den al1eryderste del, hvor dybden ved lavvande er 2 å 3 fod, er baadhavnen tør ved lav- vande. Ved Sand i Bjarkø er en ganske god, men temmelig grund havn. Steinavær er omtalt under fiskeværene. J o r d s m o nn et er sand og aur, lidt ler, saaledes paa den til Senj en hørende del af herredet. J ordsmonnet er tildels noksaa godt. Area1et er saaledes udnyttet: v Ager ............. O.8 km.2 s Eng . . . . 2.5 » Ager og eng ......... . 3.3 km.2 Skog ............ . . 3.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr, sne . . . l24.7 » 131.0 km.2 Efter skyldde1ingskommissionen var arealet af ager og eng

 1 km.2

B y g dyrkes paa mange gaarde, paa selve Bj arkø og Melø. Der avles nok p o t e t e r til herredets forbrug, men i regelen ikke til udførsel; dog er der paa Sandsøen lidt til salg. Herredsstyrelsen har angivet v æ r die n af 1 m a al j o r d til 40 kr., og omkostningerne ved dyrkningen af 1 maal til 80 kr. Gjennem snitlig av1 pr. maal var i Bjarkø i femaaret 1 89 1 —95: Byg .......... 2.50 hl. Poteter . .20.00 — “