Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/104

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BJARKØ HERRED. 97 Bjarkø ........ 15.6 km.2 J urø .... O.2 » Lyngø, største . O.3 » Lyngø, vestre . 0.1 » Sandsø . . — . . 12.l » Del af Grytø ...... 61.5 » 436 øer og holmer .... 1.5 » l Samlet areal af øer 131.0 km.Z Herredet ligger ud mod havet paa østsiden af den brede Ands- fjord; det bestaar af Bjarkø, med omliggende smaaøer, Sandsø, og en del ligger paa Grytø og en del paa Senjmø; arealet af øerne og deres navne er ovenfor angivet. Sandsø og Bjarkø med om- liggende øer er lave, dog er der paa Krøttø et lidet fjeld med udsigt over hele holmerækken, medens landet paa Grytøen og Senj en er høit. Den paa Grytø liggende del af herredet har i den nordøstlige del flere høie fjeld, som store og litle Galten og Tussen. Den østlige del af Dalsdalen, der gaar fra Dale ved Topsund til Skjellesviken paa øens østside, hører til herredet. — Den til herredet hørende del af Senjenø er Senjen- øens sydvestlige spids. Her ligger sydlig Senjehesten og længer nord paa grændsen mod Berg herred Dova. Melø er omgiven af 64 smaa holmer. Søndenfor denne øgruppe i samme fjordstrøg ligger øerne Krøttø, Flatø, Hellø og Baarnø, som ogsaa er beboede. Geolo gi. Granit og gneis er de raadende bergarter i her- redet, dog er den største del af Sandsø skifer, og skifer optræder ogsaa paa den østlige del af Bjarkø. Paa Bjarkø i Bjarkø herred sees paa hele østsiden en afsats eller strandlinje. Paa østsiden af Krøttø er en strandlinje af høide 36 m. Vasdrag. Der er ingen større vasdrag i herredet. Indsjøer. Der opgives ialt 21 indsjøer i Bjarkø, men de er alle meget smaa. Þ Indsj øer. Del af Blyfjordvatn . . O.2 km.2 Storvatn ........ O.2 » l9 Vand ........ 0.5 » Samlet areal af indsjøer 0.9 km.2 Kyst og fjorde. Der er mange-sund og fjorde i herredet. Vaags]ffo-rd skiller mellem Grytø og Rolla, den gaar i nordøstlig retning. Et sund i retningen syd mod nord skiller Sandsø fra 7 — Tormsø amt. H.