Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/9

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2 XL v Stavanger amt. tvers over fjordmundinger og fjordgab, er l70 km. Det samlede fladeindhold er 9146 km2, hvoraf 8605 km’ fastland og 54l km2Ý øer i hav eller fjord. Amtet er saaledes det mindste af de vest- 1andske amter og overgaar i størrelse kun Jarlsberg og Larvik, Smaaleuene, Akershus og Lister og Mandal. Ved amtets sydligste punkt er den længste dag 18 t 1O m og den korteste 6 C 17 m; ved dets nordgræuse stiger den første til 18 C 42 m, medens den sidste gaar ned til 5 t 49 m. Inddelinger. Forholdet mellem herreder, sogue og prestegjæld vil fremgaa af følgende Tabel over Stavanger amts inddeling 1887.

 W–-   Ë–e+,–:–. e e..e.+.–-en

ganger F1ade- ’I’i1atedev.I ’1’ilstedev og indhold l mgg;Cäe î Sogne. Prestegjæld. mgg;’åe bykoxnmuner. k1n. 18.t,5. læs- Sogndal H . . .i 291.os; 2935 ?1 fl J Sognda1 L . . .t om mo fl-Sogndal .... ïSogndal. . 3425 Lund .... . 292,s9[ l404 ïLund ...... l1L d 250 I–1eskestad . . . l 206,aɔ’ 1041 JHeskestad . . .ÏI nu “ “ “ p Bjerkreim . – . 693,19l 2063 Bjerkreim . . .]1 I–lellela.nd – – . 143.u 1305 Helleland. . . 1IHeneland 3868’ Egersund H . . 207.ɔ1ï 2850 J e Egersund L . . C 0.s1; 2408 –1’Ege?mmd ’ ’ W Egersund 6473– Og11e –-–-–- I071ɔYl 1215 0gne ...... I ] –INærbø ɔc-c . . Z Klep. . . K1ep . .; 12s,cch 2442 YIO1–Pe . BKI0P– – – 244Z t IBore. . . . W Time . . . – t l84,–ut 2467 Time . . . . W 36u Gjesdal . . . . å 218,oa. 1144 Gjesdal ..... jLYe “ ’ Høiland ....; 170.esv 3618 Høiland. .... J . Sandnes L . . . l 0:fil] 1468 Sandnes ..... 1Hø1land ’ Ö086’ H11a1a11(1 . . . 8s,cc som C – u – rIaa1a11(1. ao4å P Frue ...... H6tIfiI1d – – Il4;91j 4579 Riskekverven .11Hetland . 4ð79 “ Randeberg. . l i –, IDomkirken ]Domkirken Stavanger K 6.2e§ 20275 St. Pet.ri .... JSt. Petri .... 20275 i “ St. Johannes .àSt. Johannes. Al Hele .... t 1o9.ɔc. 1179 [Hø1e. . . .... W 1 Fossan . . . å 1143.sa 2068 ÞFossan ..... IHøgsfi0Yd ’ “ Z 824Z