Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/8

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Første afdeling ÌBer1k11it1eIHB af endel i aImi11i1BIiglgBi1. Beliggenhed udstrækning og inddeling. Stavanger amt indtager den sydligste, omkring Boknfjorden -og dens talrige forgÝreninger liggende del af det vestenfjeldske Norge og grænser mod N til Sønd1–e Bergenhus amt, mod Ø til Brats- berg, Nedenes samt Lister og Mandals amter, mod S og V til havet. I det store taget følger grænselinien mod naboamte1–ne paa nordsiden vandskillet mellem Bemmelfjorden og Boknfjorden og paa estsiden vandskillet mellem 0tteraaens og Sireaaens vasdrag paa den -ene side og de mod Boknfjorden og Jæderen lebende elve paa den ianden. Kun paa nogle faa steder naar grænsen merkbart udover disse heiderygge, idet den mod N paa et enkelt punkt gaar helt frem til Aalfjorden, en af Bemmelfjordens sydlige arme„ og mod Ø paa to strækninger dannes af selve Sireaaen. Amtets nordligste punkt, fjeldtoppen Rullestadsaata i grænsen mod Sendre Bergenhus, ligger under 59 C 49 ‘ 30 “ og dets sydligste, Sireaaens munding, under 58“ 16‘ 30“ n. b.; dets østligste punkt, I–Iøgeholmen i Holme- vandet, hvor grænselinjerne for Stavanger, Nedenes og Bratsberg Vamter steder sammen, er 7 C l0 ‘ 45“ og dets vestligste, Spanl1olmen ved Utsire, 4 O 5O ‘ 45“ e. f. Greenwich. Fastlandets største længde fra Rullestadsaata til Sireaaens udleb er 170 km., dets største bredde fra Viksefjordens munding i V til Holmevandet i Ø 110 km. -0mkredsen maaler ialt 557 km., hvoraf græn“selinjen mod Søndre Bergenhus amt er 158 km., mod Bratsberg 14 km., mod Nedenes ’74 km. og mod Lister og Mandal 14i km., medens kystlinjen, maalt Norges land og folk. XI. I