Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/80

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

x Kommunikationsvæsen. J O ufremkomn1elige. – Siden den tid, navnlig fra midten af femtiaare11e af, er der imidlertid arbeidet med kraft paa veinettets udvidelse og forbedring, og i indeværende aar (188 7) har amtet tilsammen omtrent 385 km. hovedveie, hvoraf 240 km. i Jæderen og Dalenes og 145 km. i Ryfylke fogderi. De vigtigste af amtets hovedveie er følgende: 1) Den vest- landske hovedvei (den nedre vei), som kommer ind fra Lister og Mandals amt over Tronaasen og fører gjennem Lund, Heskestad, Helleland, Egersund, 0gne, Haa, Time, Klep, Høiland og Hetland til Stavanger (133 km.). Den østlige del af denne veilinje, nemlig fra amtsgrænsen til gaarden Gjermestad i Egersund herred, er op- arbeidet i henhold til de kongelige resolutioner af 23 april 1839 og 20 december 184l; forøvrigt er veien, bortseet fra nogle mindre, partielle omlægninger, tildels foranledigede af jernbanen, af ældre datum. 2) Den saakaldte »evre vei«, der nogenlunde følger den gamle postvei, tager af fra forannævnte i nærheden af Helleland kirke og gaar gjennem Bjerkreim, Gjesdal og Høiland til Sandnes, hvor den atter forenes med Jæderveien (52 km., hvilket er 19 km. kortere end den nedre vei). Den sydlige del af veien, nemlig fra Helleland omtrent til Bjerkreim kirke, er omlagt i aarene 1865–66„ og den nordlige, fra Kyllingstad i Gjesdal til Sandnes, i aarene 1868–71; det midterste stykke ei-den gamle, omkring 1856 op- arbeidede bygdevei. 3) Veien fra Sogudal ladested til Eide –i Heske- stad ved den vestlandske hovedvei, færdigbygget i 1861 (23 km.). 4) Vei fra Haugesund gjennem Skaare, Ava.ldsnes, Skjold og Vass til Ølen i Sendre Bergenhus, oparbeidet i 1858–-61. Længde inden amtet 32 km. I forbindelse hermed staar den gamle vei fra Ølen til Sandeid, der i aarene 1879–81 blev ombygget og samtidig forlænget sydover langs Sandeidfjordens eStside til Vikedals hoved- bygd. 5) Haugesund-Tittelsnesveien gaar fra Haugesund mod N til Sveen i Søndre Bergenhus og derfra videre gjennem .Vikebygd og Valestrand til Titte1snes. Af denne veilængde, der er oparbeidet i 1864–69, falder 9 km.„ inden Stavanger amt. 6) Veien fra lade- stedet Skudeneshavn over Kopervik til Haugesund med færgested over Karmsundet ved Salhus (ialt 4O km.), byggetiaarene1870–77. 7) Hovedveien fra strandstedet Sand opover gjennem Suledal til Helgenessund ved den sydlige ende af Su1eda1svandet er bygget i l869–-75 og har en længde af 24 km. En fortsættelse af denne rute danner det i 1884 afsluttede storartede veiarbeide fra Nesflaten ved Suledalsvandets nordende gjennem Bratlandsda1en til Røldal, hvorved forbindelse er opnaaet med Haukeliveien mellem Tele1narken og “Hardanger. Længde inden amtet 8 km. 8) Endelig maa nævnes den under bygning værende 25 a 26 km. lange hovedvei, som Wi amtets sydlige del skal sætte ladestederne Egersund og Sogndal i direkte forbindelse., Til amtets hovedlinjer slutter sig et forholdsvis fuldstændigt net af bygdeveie, der sætter dels de enkelte herreder, dels bygdelag og grænder i indbyrdes forbindelse. . Den samlede længde af disse